Hoe bereken je de CO2 uitstoot uit het brandstofverbruik?

Hoe bereken je de CO2 uitstoot uit het brandstofverbruik?

Benzine bestaat voor 87% uit koolstof, of 652 gram koolstof per liter benzine. Om deze koolstof te verbranden tot CO2 is 1740 gram zuurstof nodig. De som is dus 652 + 1740 = 2392 gram CO2/liter benzine. Een verbruik van 5 liter/100 km komt dus overeen met 5 L x 2392 g/L / 100 (per km) = 120 g CO2/km.

Hoeveel CO2 stoot 1 m3 aardgas uit?

Tijd voor een rekensommetje: de CO₂-uitstoot van aardgas is ongeveer 1,8 kilogram per m3. Een gemiddeld Nederlands huishouden verbruikt 1500m3 gas per jaar en stoot daarmee 2,7 ton CO₂ uit.

Hoeveel CO2 bij 1kwh?

aardgas: 0,198 kg CO2 per kWh. elektriciteit: 0,23 kg CO2 per kWh (cijfer dat varieert naargelang het land en ook doorheen de tijd, aangezien het berekend wordt in functie van de samenstelling van het productiepark) stookolie: 0,264 kg CO2 per kWh.

Hoe bereken je CO2 uitstoot van een auto?

Een liter benzine weegt 750 gram. Ongeveer 652 gram daarvan is koolstof (C). Om deze te verbranden, is 1740 gram zuurstof (O2) nodig. Per liter benzine stoot je dus 652 + 1740 = 2392 gram (2,4 kilogram afgerond) CO2 uit.

Hoeveel CO2 stoot een mens uit per dag?

Een gemiddelde inwoner van de 36 rijkste landen stoot tweemaal zoveel uit als het wereldgemiddelde: 8,9 ton per jaar. Een gemiddeld mens op aarde stoot op jaarbasis ongeveer 4,4 ton CO₂ uit blijkt uit cijfers van het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

Hoeveel CO2-uitstoot bespaar je als je overstapt op groene energie?

Overstappen naar een duurzame energieleverancier is een hele makkelijke manier om minder CO2 uit te stoten. Een gemiddeld huishouden dat overstapt van een ‘grijze’ naar een echt ‘groene’ energieleverancier bespaart per jaar meer dan 4 ton CO2-uitstoot.

Hoeveel CO2-uitstoot woning?

Een huishouden stoot jaarlijks gemiddeld direct 7,5 ton CO2 uit door energie in huis en vervoer. Daarbovenop komt nog eens 12,5 ton aan indirecte CO2-uitstoot voor onder meer voeding, spullen en kleding.

Hoeveel bedraagt de CO2 uitstoot?

Hoeveel broeikasgas stoot jouw huishouden precies uit? Milieu Centraal rekent het je voor! Een huishouden stoot jaarlijks gemiddeld direct 7,5 ton CO2 uit door energie in huis en vervoer. Daarbovenop komt nog eens 12,5 ton aan indirecte CO2-uitstoot voor onder meer voeding, spullen en kleding.

Related Posts