Hoe was het bestuur van de kolonie geregeld door het moederland?

Hoe was het bestuur van de kolonie geregeld door het moederland?

Imperialistische overheersing hielp de Britse economische groei, en maakte van het land de invloedrijkste natie ter wereld. In het moederland werd ondertussen de parlementaire democratische structuur verder ontwikkeld. De overheerste kolonies kregen het Engels als taal en een Brits bestuursapparaat opgelegd.

Wat betekenden de koloniën?

De koloniën betekenden een uitbreiding van de Europese economie op wereldniveau. Doordat er nieuwe grondstoffen en nieuwe markten beschikbaar kwamen werd de economie sterker. Maar ook de gevolgen voor de koloniën waren groot. Vooral vanaf de 19e eeuw konden de koloniën zichzelf minder goed voorzien en werden ze afhankelijk van importen.

Wat is de Europese kolonisatie?

Europese kolonisatie is de historische kolonisatie van andere werelddelen door (met name West-) Europese landen. Vanaf de 15e eeuw vestigden West-Europese handelaars handelsposten en factorijen op verre overzeese kusten en verdedigen die zo nodig met wapens.

Wanneer verloor Engeland zijn eerste koloniale rijk?

In de 18e eeuw verloor Engeland zijn eerste koloniale rijk ten gevolge van de eerste dekolonisatie: de opstand van de Noord-Amerikaanse koloniën in 1776, die de Verenigde Staten van Amerika vormden. Engeland was toen al begonnen met de opbouw van zijn tweede koloniale rijk door de verovering van grote delen van India (slag bij Plassey, 1757).

Hoe kwamen de Britten in India?

De eerste Britse koloniën op het Indisch subcontinent waren enkele handelsposten en forten die in de 17e eeuw langs de kust werden gesticht. De Britten waren verenigd in de East India Company, die uit was op monopolisering van de handel, met name in goedkoop textiel en specerijen.

Waaruit bestond het Britse Rijk?

Het rijk bestond vooral uit gebieden die de Britten met geweld hadden veroverd, en koloniën, mandaatgebieden dominions en protectoraten vormden een gigantisch imperium. Al deze gebieden werden vanuit Groot-Brittannië bestuurd.

Wat zijn nationalistische bewegingen?

Nationalisme is een in de 19e eeuw ontstane politieke ideologie die stelt dat de staat als politieke eenheid moet voortvloeien uit de natie als historisch gegroeide sociaal-culturele eenheid. Dit kan gepaard gaan met een idee van exceptionalisme, wat de eigen nationale identiteit afgrenst tegenover andere naties.

Related Posts