Hoe bereken je doorlatendheid?

Hoe bereken je doorlatendheid?

In formules wordt de doorlatendheid meestal weergegeven met de letter K, en staat daarom ook informeel bekend als de K-waarde van het materiaal….Bepalende factoren.

Materiaal Doorlatendheid [m/etmaal]
fijn zand 1 – 10
zeer fijn zand 1 – 1 × 10−3
zandige klei 1 × 10−3 – 1 × 10−5
klei < 10−5

Hoe bereken je k-waarde?

K-waarde berekenen U kunt de K-waarde van uw huis berekenen door alle afzonderlijke U-waardes van het huis bij elkaar op te tellen en daarbij ook rekening te houden met de compactheid van het huis.

Wat is de doorlaatbaarheid van zand?

De k-waarde of doorlatendheidscoëfficiënt van zand kan horizontaal (kh) tot 50 m zijn en verticaal (kv) ca. 5 m per dag (etmaal), van klei en veen ca. 0,1 m per dag. Aangenomen wordt dat infiltratie in de bodem bij een k-waarde groter dan 0,8 m/dag in veel gevallen goed is te noemen.

Is veen waterdoorlatend?

zand: een onsamenhangende grondsoort die goed doorlatend is en slecht samendrukbaar; klei: een samenhangende grondsoort die slecht water doorlaat en sterk kan worden samengedrukt; veen: een meestal samenhangende grondsoort die slecht doorlatend is en zeer sterk kan worden samengedrukt.

Wat is Infiltratiecapaciteit?

Eén van de bepalende factoren voor welke maatregel het beste met het afkoppelen van de regenpijp te combineren is, is de mate van infiltratiecapaciteit van de ondergrond. De infiltratiecapaciteit is de hoeveelheid water dat in de bodem weg kan zakken. In zandgrond kan water makkelijk infiltreren. …

Hoe Wadi berekenen?

Rekenregels voor de dimensionering van de infiltratievoorziening volgens de GSV: Infiltratie oppervlakte = min. 4m²/100m² afwaterende oppervlakte.

Is leem doorlatend?

Het is onbrandbaar en is qua sterkte vergelijkbaar met kalkmortelstuc. Bijzonder zijn de eigenschappen van leem: brandveiligheid, vochtstabilisatie, temperatuurregulatie, warmteaccumulatie en de dampdoorlatendheid. Het kan daardoor vocht reguleren.

Related Posts