Hoe gebruik ik Vlookup in Excel?

Hoe gebruik ik Vlookup in Excel?

Om de VLOOKUP functie te gebruiken ga je in de cel van het eerste tabblad waarin je de data uit het tweede tabblad zichtbaar wilt krijgen (in dit voorbeeld cel D2). Vervolgens open je de ‘formula builder’ en zoek je naar de VLOOKUP functie. Het eerste argument dat je gaat invullen is de ‘lookup_value’.

Waarom lukt verticaal zoeken niet?

VERT. ZOEKEN werkt niet meer als u een kolom aan de tabel wilt toevoegen, omdat deze functie statisch naar de tabel verwijst. INDEX en VERGELIJKEN bieden meer flexibiliteit bij overeenkomsten. ZOEKEN gaat er standaard ook vanuit dat de eerste kolom in de tabelmatrix alfabetisch is gesorteerd.

Hoe werkt index en match?

De omschrijving wordt opgezocht in de tabel in de kolommen A en B. We kunnen precies hetzelfde bereiken als we de functies INDEX (Engels: INDEX) en VERGELIJKEN (Engels: MATCH) combineren. In dit voorbeeld gebruiken we de eerste optie: matrix;rij_getal;kolom_getal.

Waar onwaar verticaal zoeken?

In zijn eenvoudigste vorm ziet de functie VERT. ZOEKEN er als volgt uit: =VERT. ZOEKEN(Wat u wilt opschonen, waar u het wilt zoeken, het kolomnummer in het bereik met de waarde die u wilt retourneren, retourneert een Geschatte of Exacte overeenkomst, aangegeven als 1/WAAR of 0/ONWAAR).

Waarom verticaal zoeken in Excel?

De Excel verticaal zoeken functie is een geweldige oplossing voor het ophalen van informatie uit een tabel. Je hebt de mogelijkheid om dynamisch te zoeken en informatie uit een tabel te halen. Ondanks dat verticaal zoeken relatief makkelijk is in gebruik, kan er nog genoeg mis gaan.

Hoe werkt de index formule in Excel?

Je gebruikt de INDEX functie als je een waarde wilt ophalen uit een tabel of bereik gebaseerd vanaf een bepaalde positie. Bijvoorbeeld, de formule =INDEX ( A1:B5 ; 2 ; 2 ) geeft als resultaat de waarde uit cel B2. De INDEX functie heeft twee vormen: verwijzing of matrix.

Related Posts