Hoe lang inkomsten doorgeven UWV?

Hoe lang inkomsten doorgeven UWV?

In de eerste (maximaal 3) maanden dat u in dienst komt, blijft u in ieder geval uw Inkomstenopgave invullen. Ook als u geen WW-uitkering meer krijgt. Met uw Inkomstenopgave bekijken wij of u naast uw werk nog een aanvullende uitkering kunt krijgen.

Wat is de Inkomstenopgave?

Met het formulier ‘Inkomstenopgave’ geeft u na afloop van iedere maand uw inkomsten aan ons door. U gebruikt dit formulier als een van de volgende situaties voor u geldt: U heeft een WW-uitkering. U bent tijdens of na deze WW-uitkering ziek geworden en u krijgt nu een Ziektewet-uitkering.

Kan ik zelf mijn WW-uitkering stopzetten?

U kunt de betaling van uw uitkering zelf stopzetten, maar uw recht op WW loopt door. Wilt u de betaling van uw uitkering later weer voortzetten? Dan heeft u misschien geen recht meer op WW, omdat de maximale duur van uw recht op een WW-uitkering is bereikt. Dit is wettelijk zo bepaald.

Wat houdt een WW-uitkering in?

Als u geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, kunt u een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. De WW is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen 2 banen op te vangen.

Welke inkomsten niet opgeven bij WW-uitkering?

inkomsten van uw partner of daarmee gelijkgestelde persoon. aanvulling op de WW vanuit uw vorige werkgever. arbeidsongeschiktheidspensioen, nabestaandenpensioen en pensioen van een ex-partner. bovenwettelijke WW-uitkering.

Wat mag ik bijverdienen met een WW-uitkering?

Bijverdienen met een WW-uitkering mag en wordt sinds kort zelfs gestimuleerd. Sinds 1 juli 2015 mag je maximaal 30% van je inkomsten zelf houden. Vergeet niet iedere maand je bijverdiensten door te geven, anders stopt de uitkering. Een opgave is ook verplicht als er de afgelopen maand geen inkomsten waren.

Na afloop van iedere maand staat op Mijn UWV en in de UWV-app een Inkomstenopgave voor u klaar. Hiermee geeft u aan ons door of u inkomsten heeft gehad. Ook als u geen inkomsten had, geeft u dit aan ons door. U heeft daar tot het eind van de maand de tijd voor.

Welke inkomsten opgeven bij WW uitkering?

Welke inkomsten moet ik doorgeven?

 • inkomsten uit werk (ook uit stagewerkzaamheden)
 • een thuiswerkvergoeding.
 • studiefinanciering.
 • een aanvulling op de WW vanuit uw vorige werkgever.
 • een bovenwettelijke WW-uitkering.
 • AOW.
 • lijfrente.
 • (pre)pensioen.

Na afloop van iedere maand vult u op Mijn UWV of in de UWV-app het formulier ‘Inkomstenopgave’ in. Hiermee geeft u aan ons door of u inkomsten heeft gehad.

Hoe weet UWV mijn inkomen?

Op uwv.nl klikt u rechtsboven op ‘Mijn UWV’. Als u bent ingelogd op Mijn UWV, vindt u uw Inkomstenopgave onder ‘Doorgeven en wijzigen’, klik op ‘Inkomsten doorgeven’. Het formulier ‘Inkomstenopgave’ staat pas voor u klaar als de maand is afgelopen. Eerder kunt u het niet invullen.

Wat moet ik doorgeven aan het UWV?

Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

 1. Uw telefoonnummer wijzigt.
 2. U wilt uw post op een ander adres dan uw woonadres ontvangen.
 3. Uw rekeningnummer wijzigt.
 4. U wilt dat UWV uw uitkering naar een ander (of uzelf) overmaakt.
 5. U gaat langer dan 4 weken naar het buitenland.
 6. U verhuist naar het buitenland.
 7. U gaat in detentie.

Inkomsten die geen invloed hebben op de hoogte van uw WW-uitkering, hoeft u niet aan ons door te geven. Ook als u naast uw WW-uitkering nog een andere uitkering van UWV ontvangt.

Wanneer stopt UWV mijn uitkering of kan ik zelf mijn uitkering stopzetten? U verdient bij een werkgever meer dan 87,5% van uw WW-maandloon. Dan stoppen wij uw WW-uitkering. Het is daarvoor belangrijk dat u altijd doorgeeft dat u werk heeft gevonden via het Wijzigingsformulier.

Waar staat de Inkomstenopgave bij het UWV?

Als u bent ingelogd op Mijn UWV, vindt u uw Inkomstenopgave onder ‘Doorgeven en wijzigen’, klik op ‘Inkomsten doorgeven’. Het formulier ‘Inkomstenopgave’ staat pas voor u klaar als de maand is afgelopen. Eerder kunt u het niet invullen.

Is WW-uitkering inkomsten?

De inkomsten die u naast uw uitkering verdient, trekken wij af van uw WW-maandloon. De eerste 2 maanden is uw WW-uitkering 75% van het bedrag dat overblijft. Daarna is dit 70%.

Hoe controleert het UWV?

Wij checken gegevens die u doorgeeft bij de aanvraag van een uitkering. Ook vergelijken wij de gegevens die wij van u hebben met die van de Belastingdienst of de gemeente. Daarnaast controleren we telefonisch. Ook is het mogelijk dat een inspecteur uw werkplek bezoekt of bij u thuis komt.

Waar moet ik mijn inkomen doorgeven?

Uw situatie verandert bijvoorbeeld als u meer of minder inkomsten krijgt. Maar ook andere veranderingen, zoals een nieuw adres of rekeningnummer, kunt u doorgeven aan de Nederlandse Belastingdienst. Misschien moet u uw wijziging ook doorgeven in uw woonland. Vraag dat na bij de Belastingdienst in het land waar u woont.

Related Posts