Hoe maak je een debat?

Hoe maak je een debat?

De spelregels van een debat

 1. Luister goed en laat elkaar uitpraten.
 2. Leg met voorbeelden uit waarom je iets vindt.
 3. Durf ook toe te geven.
 4. Val nooit iemand persoonlijk aan, maar altijd zijn boodschap.
 5. Leg je neer bij de beslissing van de debatleider.

Welke rollen zijn er in een debat?

Daarbij gaat het om de volgende zaken:

 • het bedenken van een heldere interpretatie van de stelling;
 • brainstormen over zoveel mogelijk argumenten;
 • het ordenen op voor- en tegenargumenten;
 • reacties op deze voor- en tegenargumenten bedenken;
 • het ordenen van de argumenten op rangorde en volgorde;

Hoe maak ik een goed debat?

Een debater moet zich tot het uiterste inspannen om de argumenten van de tegenpartij op juistheid en geloofwaardigheid te testen. In een debat klopt iets pas als het tegen het meest kritische licht staande blijft. De grondhouding is derhalve: wat gezegd wordt, klopt niet, tenzij het volstrekt onweerlegbaar is.

Wat zijn de rechten van de kamerleden?

Om zijn controlerende en wetgevende taak goed te kunnen uitoefenen, heeft het parlement bepaalde rechten:

 • Budgetrecht.
 • Initiatiefrecht.
 • Recht van amendement.
 • Onderzoek- en enquêterecht.
 • Vragenrecht.
 • Recht om moties in te dienen.

Wat is een Opzetbeurt?

Opzet. De eerste voorstander geeft in zijn opzetbeurt aan, waarom hij/zij voor de stelling is. De tegenstander zal gedurende 3 minuten trachten de argumenten van de regering (voor) te weerleggen, en komt met eigen argumenten.

Bij een debat zijn het onderwerp en de deelnemers van tevoren bekend. Voorafgaand aan een debat worden ook een aanvangstijd en een eindtijd afgesproken: men mag niet zomaar beginnen te spreken. Ook worden er afspraken gemaakt over hoe het debat zal verlopen, over wie wanneer mag praten.

Related Posts