Hoe noemt men het document waarin staat welke schade wordt vergoed en wat voor hun eigen rekening komt?

Hoe noemt men het document waarin staat welke schade wordt vergoed en wat voor hun eigen rekening komt?

In de voorwaarden leest u per dekking welke situaties en schades wel of juist niet verzekerd zijn. Op uw polisblad vindt u welke dekkingen, verzekerde bedragen en eigen risico’s voor u van toepassing zijn.

Wat is een Regresnemer?

Wat is regres? Regres halen is het verhaal halen op een derde partij om noodzakelijk gemaakte kosten te betalen. Vaak is het regres halen het (ver)halen van loonschade door de werkgever bij een derde partij die aansprakelijk gehouden mag worden voor het arbeidsongeschikt raken van de werknemer.

Wat valt er onder mijn aansprakelijkheidsverzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren biedt dekking voor schade ontstaan vanuit schuld- en risicoaansprakelijkheid. Met andere woorden, voor schades waarvoor u aansprakelijk gesteld kunt worden, biedt de aansprakelijkheidsverzekering dekking (uiteraard kunnen hier uitsluitingen op van toepassing zijn).

Welke soorten schade komen er voor vergoeding in aanmerking?

Verschillende schadeposten

  • Rechtstreekse kosten.
  • Kosten van herstel/verblijf in ziekenhuis.
  • Kosten van huishoudelijk hulp en verlies van zelfwerkzaamheid.
  • Verlies van arbeidsvermogen (VAV)
  • Schade door studievertraging.
  • Schade bij kinderen en jeugdigen.
  • Smartengeld.
  • Kosten van een advocaat (buitengerechtelijke kosten)

Welke zorgverzekering beugel?

Orthodontie (een beugel) wordt tot de leeftijd van 18 jaar alleen in uitzonderlijke gevallen vergoed vanuit de basisverzekering, zoals bij een schisis (hazenlip). Normaliter dien je de behandeling dus zelf te betalen of wordt deze gedekt door een afgesloten aanvullende zorgverzekering.

Hoe werkt een regresvordering?

Een regresvordering kan ontstaan doordat een medeschuldenaar (bijvoorbeeld doordat er sprake is van hoofdelijke. » Meer over aansprakelijkheid aansprakelijkheid) meer aan een schuldeiser betaalt dan waartoe hij bezien in de onderlinge draagplicht is gehouden.

Related Posts