Hoe ontstaat Hyperkaliemie bij Nierinsufficientie?

Hoe ontstaat Hyperkaliemie bij Nierinsufficientie?

Hyperkaliëmie komt het meest voor bij drie groepen: Personen met een verminderde nierwerking, oftewel nierfalen, die het teveel aan kalium onvoldoende kunnen uitplassen. Nierfalen kan plots ontstaan, door bijvoorbeeld uitdroging bij ernstig braken en diarree, of na een ongeval met ernstige spierschade.

Wat is Kaliemie?

Kalium is een mineraal met een belangrijke rol in het menselijk lichaam. Het is onder meer betrokken bij de regeling van de bloeddruk en bij de overdracht van zenuwprikkels. De hoeveelheid kalium in het lichaam wordt geregeld door de nieren. Bij een tekort of een teveel aan kalium kunnen er klachten ontstaan.

Hoe wordt kalium uitgescheiden?

Uitscheiding of verlies van kalium vindt plaats via de nieren, het colon en de huid. Via de nieren wordt onder normale omstandigheden 40 tot 100 mmol en via het colon 5 tot 25 mmol kalium per dag uitgescheiden.

Wat is een Elektrolytstoornis?

Hypokaliëmie is een te lage concentratie kalium in het bloed. Het is een elektrolytstoornis. Een te laag kalium kan verschillende symptomen hebben, waarvan de belangrijkste spierverval (rhabdomyolyse), verlamming (paralyse) en hartritmestoornissen zichtbaar op een ECG.

Hoe ontstaat Hypokaliemie?

Een kaliumtekort (hypokaliëmie) als gevolg van een te lage inname via de voeding komt zelden voor. Een tekort kan ontstaan na hevig braken, ernstige diarree en door het gebruik van plaspillen.

Wat doet insuline bij Hyperkaliemie?

Veranderen van de verdeling: Door middel van insuline kan kalium weer in de cel worden opgenomen. Hierdoor daalt de kaliumconcentratie buiten de cel. Twintig eenheden insuline veroorzaakt een daling van 1.0 meq/L kalium in minder dan een uur.

Wat doet calcium bij Hyperkaliemie?

In acute situaties (bijvoorbeeld in geval van ernstige hartritmestoornissen) moet eerst de celmembraan worden gestabiliseerd met behulp van calcium. 1 Gram calciumgluconaat dat via het infuus wordt toegediend geeft vaak voor 3-4uur bescherming tegen hartritmestoornis bij een hyperkaliëmie.

Hoe wordt kalium opgenomen?

Opname van kalium Ongeveer 90% van de hoeveelheid kalium uit onze voeding wordt door het lichaam opgenomen. Dit gebeurt in de dunne darm. Het lichaam regelt zelf dat er niet te veel of te weinig kalium in het bloed en de lichaamscellen zit. De nieren houden namelijk de hoeveelheid kalium in het lichaam constant.

Wat te doen bij Hypokaliemie?

Hypokaliëmie + acidose: corrigeer eerst hypokaliëmie (verhogen pH = daling K). Hypokaliemie + hypochloremische metabole alkalose: corrigeer chloortekort (met 0,9% NaCl). Hypokaliëmie + hypomagnesiëmie: correctie Mg vaak nodig om serum-K te corrigeren.

Related Posts