Hoe ontstaat kettingbotsing?

Hoe ontstaat kettingbotsing?

Een kettingbotsing is een ongeluk waarbij meerdere auto’s, soms zelfs honderden, zijn betrokken. Een botsing met slechts twee voertuigen wordt meestal een kop-staartbotsing genoemd. Meestal is de oorzaak van een kettingbotsing het houden van onvoldoende afstand bij de gevoerde snelheid, met name tijdens dichte mist.

Wat doen bij kettingbotsing?

Zaken die u kunnen helpen bij het bewijzen hiervan:

  1. Verklaringen van getuigen die bij u in de auto zaten. Zij kunnen verklaren dat de klap achterop eerst kwam, en daarna de klap aan de voorkant.
  2. Verklaring van inzittenden van de auto die achterop u botste. Zij kunnen verklaren dat u stilstond voordat u geraakt werd.

Wat is een ketting botsing?

kettingbotsing – zelfstandig naamwoord uitspraak: ket-ting-bot-sing 1. botsing van meer dan twee auto’s die achter elkaar reden ♢ doordat de voorste auto slipte, ontstond een kettingbotsing Zelfstandig naamwoord: ket-ting-bot-sing …

Wat is OVS?

De Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS) is een overeenkomst tussen deelnemende verzekeraars, waaraan andere dan deelnemende verzekeraars geen rechten kunnen ontlenen. De OVS beïnvloedt op geen enkele wijze de relatie tussen verzekeraar en verzekerde.

Waar is de OVS van toepassing?

De OVS is van toepassing als de feitelijke omstandigheden van de botsing onder de omschrijving van één van de botsingsituaties 1 tot en met 5 vallen. Vereist voor de toepassing van de botsingsituaties 1 tot en met 5 van de OVS is dat het om een enkelvoudige botsing gaat (uitgezonderd botsingsituatie 3b).

Wat is OVS 2?

OVS botsingsituatie 2: aanrijding op een kruispunt Op een voorrangsweg krijgt u op een kruispunt geen voorrang van een andere auto. De verzekering van de tegenpartij vergoedt de schade aan uw auto.

Wat is de definitie van ongeval?

Een ongeval is een plotseling optredende, ongewilde en onvoorziene gebeurtenis, waarbij de inwerking van een externe oorzaak leidt tot fysiek letsel en waarbij geen sprake is van opzettelijk geweld of voedselvergiftiging.

Related Posts