Hoe ontstaat koolstofmonoxide in huis?

Hoe ontstaat koolstofmonoxide in huis?

Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld olie, gas en hout. Onvolledige verbranding treedt op als er te weinig aanvoer van zuurstof is. Dit kan het geval zijn in een slecht geventileerde ruimte of bij slecht onderhouden of verkeerd aangesloten gasgestookte toestellen.

Wat gebeurt er bij een koolstofmonoxidevergiftiging?

De symptomen van koolstofmonoxidevergiftiging zijn hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en vermoeidheid. Bij langere blootstelling wordt dit gevolgd door bewusteloosheid en ten slotte de dood als gevolg van zuurstofgebrek in de hersenen.

Waar komt CO vrij?

Bij de normale verbranding van koolstofhoudende brandstoffen zoals hout, kolen, aardgas, butaangas, propaangas of stookolie, ontstaat koolstofdioxide (CO2). Wanneer een toestel op koolstofhoudende brandstof niet is aangesloten op een schoorsteen, komen de verbrandingsgassen die CO bevatten vrij in de woning.

Wat te doen bij inademen koolmonoxide?

Eerste hulp

  1. Ga de ruimte niet zonder meer binnen, zet alle ramen en deuren open en zorg voor aanvoer van verse lucht.
  2. Benader het slachtoffer volgens de ABCDE-methodiek.
  3. Waarschuw 112 en vermeld dat het mogelijk om een koolstofmonoxide vergiftiging gaat.
Lees ook:   Waarom zijn er geen beren in Nederland?

Hoe wordt CO2 geproduceerd?

Fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas en steenkool) zijn bekende bronnen, maar ook het voedsel dat wij eten, wordt in ons lichaam ‘verbrand’, waardoor wij CO2 produceren, die vervolgens uitgeademd wordt. De verbranding zet koolstof om in CO2 . CO2 is dus een onvermijdelijk bijproduct van de verbranding.

Hoe werkt een CO melder?

Hoe werkt een koolmonoxidemelder? De sensor van een koolmonoxidemelder bestaat uit een gel. Als de sensor in de koolmonoxidemelder wordt blootgesteld aan hogere concentraties koolmonoxide dan normaal in een huishouden voorkomt, begint een chemische reactie en gaat de koolmonoxidemelder in alarm.

Waar ontstaat CO?

CO ontstaat bij de verbranding van brandstoffen die koolstof (C) bevatten, zoals kolen, hout, olie of gas. Wanneer er voldoende zuurstof (O2) aanwezig is, wordt CO omgezet in het niet giftige CO2 (koolzuurgas). Wanneer er onvoldoende zuurstof aanwezig is, stijgt de hoeveelheid CO naar een gevaarlijk peil.

Related Posts