Hoe pijnlijk is een beenmergpunctie?

Hoe pijnlijk is een beenmergpunctie?

De arts prikt in de bekkenkam. Daarna gaat de arts met de holle naald via de huid naar het bot. Dit voelt u wel, echt pijn doet het niet. Alleen als de arts het beenmerg uit het bot zuigt, voelt u kort een scherpe pijn.

Wat zegt een beenmergpunctie?

Bij een beenmergpunctie wordt een holle naald in een van de lange beenderen gebracht om wat beenmerg op te zuigen voor onderzoek. Een beenmergpunctie wordt vooral gebruikt voor de diagnose van een vloeibare kanker, zoals lymfomen en leukemie.

Kan beenmergpunctie onder narcose?

Een beenmergpunctie is een onderzoek waarbij de arts wat beenmerg uit het bot haalt. Een beenmergpunctie vindt altijd onder narcose plaats.

Waarom Beenmergbiopt?

Bij verdenking op een verstoorde aanmaak van de bloedcellen, kan het nodig zijn het beenmerg te onderzoeken. Hiervoor wordt een kleine hoeveelheid beenmergcellen opgezogen, dit noemen we een beenmergpunctie. Soms wordt ook een dun pijpje beenmerg afgenomen, dit noemen we een beenmergbiopsie.

Wat is een Cristapunctie?

Cristapunctie (botboring) Bij de cristapunctie wordt uit de bekkenkam (crista) een dun pijpje bot weggenomen en eventueel beenmerg opgezogen, zoals beschreven bij de sternumpunctie. Eerst verdooft de arts de plek waar de botboring plaatsvindt.

Waarom kan een beenmergpunctie niet onder narcose?

Er wordt vaak gevraagd waarom een beenmergpunctie niet onder narcose wordt gedaan. Dat is omdat aan narcose, hoe licht die ook is, altijd risico’s verbonden zijn. De punctie gaat snel en duurt, inclusief de plaatselijke verdoving, vaak niet langer dan 15 minuten.

Waarom een Cristabiopsie?

Een beenmergonderzoek (cristabiopsie) is een onderzoek om te kunnen bepalen of u een bloedziekte hebt. Er wordt wat botweefsel weggenomen uit het bekken (‘crista’ is de bovenrand van het bekken), meestal samen met wat beenmerg. Dit weefsel wordt onderzocht in een laboratorium.

Wat is een Botboring?

Een beenmergpunctie of beenmergaspiraat is het voor nader onderzoek afnemen van wat beenmerg uit het borstbeen (sternum) of het heupbeen (crista). Met een speciale naald zuigt men uit het borstbeen/heupbeen wat beenmerg op. Een botboring is het wegnemen van een stukje bot uit het heupbeen.

Related Posts