Hoe reageren op een bedankje?

Hoe reageren op een bedankje?

Als iemand je bedankt zeg je: “Graag gedaan.” Of: “Helemaal goed!” Ook “Niets te danken” kan, al ben ik het er niet helemaal mee eens, want ik vind juist dat er wél wat te danken valt. Als ik de pakketbezorger of mijn mondhygiënist of de boekhouder bedank, vind ik “Tot je dienst” een gepaste reactie.

Hoe zeg je dank u?

Dank je wel en dankjewel zijn allebei juist. Dat geldt ook voor dank u wel en dankuwel. Zowel ‘Dank je wel voor je inzet’ als ‘Dankjewel voor je inzet’ is juist, en dat geldt ook voor ‘Dank u wel voor uw inzet’ en ‘Dankuwel voor uw inzet. ‘

Hoe schrijf ik een bedankje?

Begin met een simpel ‘dank je wel’ Val meteen met de deur in huis. Begin je bedankkaart met een gepaste aanhef (‘Beste’, ‘Lieve’, ‘Geachte’) en schrijf meteen ‘Hartelijk dank voor…’ of ‘Dank je voor …’. Laat dit volgen door datgene waarvoor je bedankt: ‘… het mooie cadeau’, ‘…de leuke logeerpartij’, ‘…

Waar zet je een dankwoord?

In je dankwoord bedank je de personen die je tijdens het scriptie schrijven hebben geholpen en gesteund. In veel scripties is het dankwoord onderdeel van het voorwoord. Als je een los dankwoord schrijft, plaats je deze na de titelpagina (of de informatiepagina of het voorwoord) en voor je samenvatting.

Wat is een goed voorwoord?

Een goed voorwoord bevat de onderstaande vaste elementen: De eerste zinnen van het voorwoord vertellen waar het boek, de scriptie of het verslag inhoudelijk over gaat. Daarna volgt de aanleiding tot het schrijven van het boek, de scriptie of het verslag.

Hoe lang is een voorwoord?

Inhoud van een voorwoord. Een voorwoord is maximaal 1 pagina lang en kan bestaan uit 4 tot 5 alinea’s van circa 3 tot 7 regels lang. Zo kun je in je voorwoord ingaan op: een korte introductie van je onderwerp in maximaal 2 tot 3 zinnen.

Wat schrijf je in een voorwoord?

Wat schrijf je in een voorwoord? De volgende onderdelen kun je allemaal kwijt in het voorwoord: je persoonlijke achtergrond (in het kort); je persoonlijke ervaringen of omstandigheden die de aanleiding zijn geweest voor het schrijven van je scriptie (in het kort); de doelgroep voor wie de scriptie bestemd is;

Is alvast bedankt formeel?

Formele e-mails sluit je af met ‘Met vriendelijke groeten’ of eventueel zelfs met ‘Met de meeste hoogachting’, net als een gelijkaardige brief. Wanneer men iemand om een gunst vraagt, is een afsluiting als ‘Alvast bedankt’ ook gepast. Mails naar vrienden kunnen gerust met minder formele afsluitzinnen beëindigd worden.

Related Posts