Hoe snel planten konijnen zich voor?

Hoe snel planten konijnen zich voor?

Konijnen staan bekend om hun vruchtbaarheid: ze zijn jong vruchtbaar en planten zich snel voort. Een voedster kan vanaf 4 maanden vruchtbaar zijn, een ram(melaar) vanaf 5 maanden. De draagtijd is ca 4,5 week en direct na de bevalling kan een voedster weer gedekt worden.

Hoe vaak is een konijn vruchtbaar?

Kleine rassen zijn vruchtbaar vanaf twee maanden en grotere rassen vanaf een maand of vijf. Vanaf die leeftijd moet u de voedsters (vrouwtjeskonijnen) en de rammen (mannelijke konijnen) dus apart houden als u nageslacht wilt voorkomen. Wordt het vrouwtje gedekt, dan krijgt ze na 28-33 dagen doorgaans 4 tot 12 jongen.

Hoe snel komen konijnen klaar?

Zij kan namelijk agressief reageren als de ram ongewenst op haar terrein verschijnt. De eisprong van de voedster komt automatisch na de dekking. Er hoeft dus geen rekening gehouden te worden met het dektijdstip. Vanaf de bevruchting tot de geboorte draagt het konijn gemiddeld 29 tot 33 dagen.

Hoe weet je of een konijn vruchtbaar is?

De vrouwtjes hebben een geinduceerde ovulatie, dat wil zeggen dat er na de paring (zo’n 10 uur) een eitje zal vrijkomen. En dat is niet afhankelijk van een bepaalde periode, ze kunnen dat het hele jaar rond. Het is dus enkel wachten op het moment dat het vrouwtje haar ram ‘wil’ en zich laat dekken.

Voortplanting

geslachtrijp 3-4 maanden
fokrijp 5-9 maanden
cyclus geen, geinduceerde eisprong
draagtijd 29-33 dagen (gemiddeld 31)
nestgrootte 4-10 (gemiddeld 7)

Waarom hebben konijnen geen vaste paartijd?

Konijnen hebben geen vaste paartijd. Het vrouwtje kan op ieder moment drachtig worden. Wel heeft het jaargetijde enige invloed op de bereidheid tot paren. Dekkingen en bevruchtingen zijn in het voorjaar vaak beter dan in het najaar.

Wanneer zou een konijn jongen krijgen?

Normaalgezien zou een konijn jongen krijgen tussen de leeftijd van 10 maanden en 3 jaar. Konijnen zijn als ze ouder zijn nog steeds vruchtbaar. Maar het is niet wenselijk om een konijn op oudere leeftijd nog jongen te laten krijgen. Zeker niet als het het eerste nest van een voedster betreft.

Wanneer zijn konijnen geslachtsrijp?

Konijnen zijn al geslachtsrijp als ze 3 of 4 maanden oud zijn. Vanaf die tijd moet je rekening houden met nakomelingen. Echter is het voor een onvolwassen dier nog niet gezond om er mee te fokken, dus is het verstandig daarmee te wachten tot het dier is uitgegroeid.

Related Posts