Hoe stel je een kwantitatieve onderzoeksvraag?

Hoe stel je een kwantitatieve onderzoeksvraag?

Dan past een kwantitatieve manier van onderzoek het beste….Voorbeelden van onderzoeksvragen die door middel van kwantitatief onderzoek beantwoord worden:

 1. Wat is het effect van project X op doelgroep Y?
 2. In hoeverre zijn bezoekers/deelnemers tevreden?
 3. Verandert de houding t.o.v. onderwerp X bij doelgroep Y?

Voorbeelden van onderzoeksvragen die door middel van kwantitatief onderzoek beantwoord worden:

 1. Wat is het effect van project X op doelgroep Y?
 2. In hoeverre zijn bezoekers/deelnemers tevreden?
 3. Verandert de houding t.o.v. onderwerp X bij doelgroep Y?

Hoe formuleer je een kwalitatieve onderzoeksvraag?

Kwalitatief onderzoek

 1. Het richt zich op meningen en motieven;
 2. Kwalitatieve onderzoeksvragen beginnen doorgaans met ‘hoe’ of ‘waarom’;
 3. Het is tijdrovend;
 4. De participantengroep is klein, maar wel hoogst representatief;
 5. De onderzoeker neemt vaak actief deel aan de onderzoeksmethode.
Lees ook:   Wat is een N-term?

Hoe maak je een kwantitatief onderzoek?

Kwantitatief onderzoek doe je meestal met een enquête of vragenlijst met korte antwoordmogelijkheden. Denk aan antwoordopties zoals ‘ja’ of ‘nee’, of een schaal die loopt van ‘helemaal mee eens’ tot ‘helemaal mee oneens’. De enquête neem je online, telefonisch of schriftelijk af.

Wat is het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek?

Het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek zit hem dus in de onderzoeksmethode en het soort informatie dat je ermee ophaalt. Maar er zijn nog twee punten van verschil: 1. Ander formaat onderzoeksgroep. Bij kwantitatief onderzoek ondervraag je meestal een grote groep respondenten, soms wel honderden of duizenden mensen in één keer.

Wat zijn de kenmerken van kwantitatieve studies?

Verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden (zoals bijvoorbeeld diepte-interviews en observaties) hebben de volgende kenmerken: De onderzoeker heeft meestal op voorhand geen duidelijk beeld van welke concepten en resultaten belangrijk zullen zijn. De onderzoeksopzet is vaak meer flexibel dan bij kwantitatieve studies.

Lees ook:   Was Tekken 3 60fps?

Wat zijn de resultaten van kwalitatief onderzoek?

De resultaten van kwalitatief onderzoek worden meestal met woorden beschreven. Soms worden ze ondersteund door tabellen, grafieken of afbeeldingen. Er zijn speciale softwarepakketten beschikbaar voor de analyse van kwalitatief onderzoek, zoals NVivo, ATLAS.ti, Kwalitan, KODANI en MAXqda.

Hoe lang duurt kwantitatief onderzoek?

Een kwantitatief onderzoek duurt meestal niet langer dan 10 minuten. De onderzoeksdata wordt met een speciaal softwareprogramma – zoals bijvoorbeeld SPSS – geanalyseerd. Nog één voorbeeld om het verschil tussen de twee methodes te illustreren:

Waar moet een kwalitatieve onderzoeksvraag aan voldoen?

Aan welke criteria moet kwalitatief onderzoek voldoen?

 1. Is de gekozen steekproef geschikt voor de onderzoeksvraag?
 2. Worden de gegevens op een adequate manier verzameld?
 3. Worden de gegevens op een adequate manier geanalyseerd?
 4. Kan ik de resultaten van deze studie extrapoleren naar mijn eigen context?

Wat zijn Kwantitatieve vragen?

Bij kwantitatief onderzoek gaat het om het verzamelen van een grote hoeveelheid numerieke data (getallen). Denk aan enquêtes met meerkeuzevragen of vragen naar hoeveelheden of tijdsduur. In een wetenschappelijke context betekent het woord ‘kwantificatie’ dan ook ‘de handeling van het meten en tellen’.

Lees ook:   Hoeveel hou ik netto over aan mijn Transitievergoeding?

Wat zijn Kwantitatieve gegevens?

Wat is kwantitatief onderzoek Kwantitatieve gegevens zijn de kille, harde feiten: de cijfers. Kwantitatieve gegevens zijn per definitie gestructureerd en statistisch. Als u algemene conclusies wilt trekken op basis van uw onderzoek, gebruikt u kwantitatieve gegevens om deze te onderbouwen.

Waar bestaat een onderzoeksvraag uit?

Hoofd- en deelvragen De hoofdvraag is de belangrijkste onderzoeksvraag van je scriptie. De hoofdvraag bestaat dan ook vaak uit meerdere typen vragen. De deelvragen zijn kortere vragen die vaak uit één type onderzoeksvraag bestaat. Zorg ervoor dat je deelvragen helpen je hoofdvraag te beantwoorden.

Hoe stel je een kwalitatieve vraag?

Meestal stel je bij kwalitatief onderzoek open vragen en bij kwantitatief onderzoek gesloten vragen. Met open vragen bied je de respondent meer ruimte om dieper in te gaan op een onderwerp en bij gesloten vragen heeft de respondent beperkte antwoordmogelijkheden. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld meerkeuzevragen gebruiken.

Related Posts