Hoe werkt een terugslagklep pvc?

Hoe werkt een terugslagklep pvc?

Een pvc terugslagklep zorgt dat de vloeistof slechts in één richting door de leiding kan stromen. De klep opent zich vanzelf als er vloeistof onder druk vanuit de juiste richting door wil stromen en sluit automatisch wanneer deze vloeistofstroom en druk stopt.

Wat is de functie van een Voetklep?

Een voetklep is, in de pomptechniek, een terugslagklep onderaan in de zuigleiding. Het doel van de voetklep is te vermijden dat de zuigleiding leegloopt als de pomp niet in werking is. Maar het is in elk geval gemakkelijker de pomp te starten bij een volle zuigleiding.

Waar wordt een terugslagklep geplaatst?

Deze terugslagklep plaats je in een gesloten uitvoering op afvoerleidingen in opbouw (d.w.z. niet in maar tegen de muur) van toestellen zoals de wasmachine, spoeltafels, de overdrukbeveiliging van de CV-ketel en de warmwaterboiler, en de spui van de waterverzachter.

Wat is een keerklep in Wasmachinekraan?

keerklep. Een keerklep is een klep die bijvoorbeeld vermijdt dat water in een drinkwaterinstallatie terugstroomt. De keerklep is een los onderdeel (eerste foto) of is in een kraan ingebouwd (tweede foto, in de vorm van een beluchter).

Wat is een terugslagklep?

Een is een ventiel dat het water in slechts één richting laat doorstromen. Met een terugslagklep kun je voorkomen dat afvalwater vanuit de straatriolering in de privéwaterafvoer van jouw woning belandt.

Hoe werkt een gestuurde terugslagklep?

Werkinging gestuurde terugslagklep: Een gestuurde terugslagklep werkt met een terugslagklep, welke door een stuurleiding kan worden geopenend in de retour richting. Als voorbeeld nememen we de het schema hier boven door. De rode lijn is de druk zijde en de blauwe de retour zijde.

Wat is de terugslagklep van privéwaterafvoer?

Deze terugslagklep sluit je aan op de verzamelleiding van de privéwaterafvoer. Opgelet, het water moet langs de woningzijde in de klep stromen. De aansluiting op de leiding moet waterdicht en drukbestendig gebeuren. Met deze terugslagklep kun je ook een bestaande verzamelput beschermen tegen overdruk.

Een is een ventiel dat het water in slechts één richting laat doorstromen. Met een terugslagklep kun je voorkomen dat afvalwater vanuit de straatriolering in de privéwaterafvoer van jouw woning belandt.

Werkinging gestuurde terugslagklep: Een gestuurde terugslagklep werkt met een terugslagklep, welke door een stuurleiding kan worden geopenend in de retour richting. Als voorbeeld nememen we de het schema hier boven door. De rode lijn is de druk zijde en de blauwe de retour zijde.

Deze terugslagklep sluit je aan op de verzamelleiding van de privéwaterafvoer. Opgelet, het water moet langs de woningzijde in de klep stromen. De aansluiting op de leiding moet waterdicht en drukbestendig gebeuren. Met deze terugslagklep kun je ook een bestaande verzamelput beschermen tegen overdruk.

Related Posts