Hoe werkt een thermometer voor het weer?

Hoe werkt een thermometer voor het weer?

Het streepje gaat naar boven als de temperatuur stijgt en naar beneden als de temperatuur daalt. Op een thermometer kan je aflezen hoe warm of koud het is. Het streepje gaat naar boven als de temperatuur stijgt, en naar beneden als de temperatuur daalt. …

Hoe wordt warmte gemeten?

De temperatuur wordt gemeten met een thermometer. Dit instrument is in 1593 uitgevonden door de Italiaan Galileo Galileï (1564-1642). De bekendste schaalverdelingen zijn Fahrenheit en Celsius.

Welke thermometer heeft een wijzer die langs een schaalverdeling beweegt?

Vloeistofthermometer – deze werkt met een dunne glazen buis naast een schaalverdeling. Vaak wordt kwik (kwikthermometer) of in moderne thermometers gekleurde alcohol gebruikt, maar ook andere organische vloeistoffen kunnen dienen. Door de uitzetting van de vloeistof stijgt de kolom als de temperatuur hoger wordt.

Wat zijn warmtemeters?

De warmtemeter meet hoeveel warmte u verbruikt. Deze meetinstallatie wordt door ons geplaatst en onderhouden. U dient er voor te zorgen dat de meter goed bereikbaar en afleesbaar is.

Hoe werken warmtemeters?

De meter bestaat uit twee temperatuursensoren, de één meet de aanvoertemperatuur van het water en de andere sensor meet de temperatuur van het water als het uw woning weer verlaat. Dit houdt in dat hij zowel de temperatuur van de radiator als van uw woonruimte meet. De meter telt alleen als de radiator warmte afgeeft.

Hoeveel graden moet je optellen bij een thermometer?

Plaats thermometer (van minst naar meest betrouwbaar) Hoe lang moet je wachten? Hoeveel °C moet je erbij optellen?
Onder je oksel 10 minuten 0,5
Onder je tong 5 minuten 0,3
In je oor (speciale oorthermometer) 3 minuten 0
In je anus 3 minuten 0

Related Posts