Hoe wordt het geluid versterkt?

Hoe wordt het geluid versterkt?

Geluid kunnen wij horen met onze oren. De geluidstrillingen die via de oorschelp binnenkomen, worden naar de gehoorgang geleid. Na het trommelvlies komen de geluidstrillingen aan bij het hamer en aambeeld en stijgbeugel. Hier worden de trillingen die binnenkomen tot wel 20 keer versterkt.

Hoe kan je geluid versterken?

Resonantie gebeurt als twee voorwerpen met exact dezelfde frequentie trillen en elkaar versterken. Resonantie zorgt dus voor een versterking van het geluid. Andere voorwerpen in de omgeving kunnen gaan meetrillen, als het geluid de goede frequentie heeft en hard genoeg is.

De geluidstrillingen die via de oorschelp binnenkomen, worden naar de gehoorgang geleid. In de gehoorgang worden de trillingen versterkt door resonantie. Hierna bereiken de trillingen het trommelvlies, dit is een dun velletje (een membraan) in je oor wat gaat trillen als er geluidstrillingen je oor binnen komen.

Wat is het volume van de geluidsgolf?

Het volume van geluid wordt bepaald door het drukverschil, dat de geluidsgolf veroorzaakt. De geluidssterkte wordt aangegeven in decibel (dB). De decibel is vernoemd naar Alexander Graham Bell, de uitvinder van de telefoon (zie afbeelding rechts). De decibel is geen absolute eenheid, maar een logaritmische schaal om verhoudingen aan te duiden.

Wat is de geluidsgolven van de speaker?

Een verschil van 3 dB is net waar te nemen, een verschil van 5 dB is pas goed waarneembaar. Speaker De luidspreker van bijvoorbeeld de computer creëert geluidsgolven. Dit gebeurt, door de conus, het kegelvormige ding in het midden van een speaker, heel hard te laten trillen.

Wat is de snelheid van geluid in water?

In water bijvoorbeeld plant geluid zich voort met een snelheid van ca. 1500 m/s; in hout is dat ca. 3300 m/s; in staal is dat ca. 5800 m/s; bij de hardste metalen kan de snelheid oplopen tot 43.000 km/uur.

Wat is de geluidssnelheid in de lucht?

Een benaderingsformule om de geluidssnelheid in lucht uit te rekenen is: c = 20*sqrt (273 + T), T is de temperatuur in Celsius, c is de geluidssnelheid in meters/sec. Omdat de snelheid toeneemt als de temperatuur hoger wordt is de geluidssnelheid ongeveer 12 m/s groter bij 20oC.

Related Posts