Hoe ziektebriefje indienen?

Hoe ziektebriefje indienen?

Procedure. Wanneer je ziek wordt, breng je best zo snel mogelijk je werkgever hiervan op de hoogte en ga je naar de dokter voor een medisch onderzoek. Die zal jou op basis van de vastgestelde diagnose een doktersbriefje bezorgen die je vervolgens afgeeft aan je baas, al is dat wettelijk niet verplicht…

Hoe kom ik aan een medisch attest?

Het standaard medisch attest moet worden opgesteld door een arts erkend door de ambassade of het consulaat van België dat bevoegd is voor de verblijfplaats van de aanvrager. De lijst van de erkende artsen wordt gepubliceerd op de website van de post.

Wat moet er op een ziektebriefje staan?

Wat moet er allemaal op een medisch attest staan?

  • De arbeidsongeschiktheid (d.w.z. ziekte, arbeidsongeval, …. dus niet de diagnose)
  • De duur van de arbeidsongeschiktheid (begin- en einddatum)
  • Of de werknemer zich mag verplaatsen of niet (met het oog op een medische controle)

Hoe meld ik me ziek op werk?

Als u ziek bent, moet u zich direct ziek melden bij uw werkgever. De regels voor ziekmelding staan in uw arbeidscontract, cao of bedrijfsreglement. U hoeft de werkgever niet te vertellen wat uw klachten zijn. Uw werkgever mag geen medische informatie van u vragen.

Hoe doktersbriefje binnenbrengen bij cm?

Doktersbriefjes en andere documenten hoeven niet langer in een omslag:

  • kleef op elk doktersbriefje of document een gele klever;
  • vergeet de documenten niet waar nodig in te vullen en te ondertekenen;
  • niet documenten die samenhoren aan elkaar vast (bv.
  • deponeer de doktersbriefjes of documenten in een CM-brievenbus.

Wat is een medisch Geschiktheidsattest?

Een medisch attest is een getuigschrift dat wordt opgesteld door een arts over een feit van medische aard. De arts stelt het attest op nadat hij de patiënt heeft ondervraagd en onderzocht.

Wat mag ik doen tijdens mijn ziekteverlof?

Je mag dus tijdens een periode van ziekte in principe wel degelijk elders werken (zo bijvoorbeeld als je een bij-activiteit hebt tijdens de weekends), aan sport doen of werken aan je huis of het huishouden doen. Je werkgever kan je dat niet verhinderen.

Related Posts