Hoe zijn de Mayas verdwenen?

Hoe zijn de Mayas verdwenen?

Verval. Rond 900 AD stopten de Maya’s vrij abrupt met het bouwen van de monumentale bouwwerken. Wetenschappers gaan ervan uit dat dit tevens het falen van de lokale heersende klasse betekende, omdat de heersende klasse opdracht gaf tot de bouw van deze monumenten.

Waar geloofden de Mayas in?

De Maya’s geloofden in heel wat verschillende goden. Deze goden konden verschillende namen of verschijningsvormen hebben. Zo was er de god van de gedachten, Naum, en de god van de dood, Ah Puch. Om conflicten tussen mensen te verklaren, had men Buluc Chabtan, de god van geweld, offering en oorlog.

Een stad of een beschaving valt niet door één oorzaak. Pas wanneer meerdere gebeurtenissen elkaar opvolgen, brengt dat een catastrofe teweeg. Veel archeologen wijten de val van de steden en een deel van het rijk van de Maya’s aan onrust (intern en extern), ziekte en zelfs oorlogen.

Wie veroverde de Mayas?

Aan het begin van de 16e eeuw kwamen de Spanjaarden in contact met de Maya’s. De Spanjaarden veroverden de Mayagebieden, de Maya’s kwamen in opstand maar het mocht helaas niet baten. De steden werden bezet en langzamerhand bleef er niet veel meer van over.

Hoeveel goden hebben de Mayas?

De Maya’s hadden een bijzonder beeld van de wereld. De aarde was in hun beleving plat en vierkant. Boven hun hoofden bevond zich het hemelrijk en onder hen het dodenrijk. Er zijn verslagen waarin te lezen valt dat het hemelrijk uit dertien lagen bestaat met elk een eigen god.

Wat hebben de Mayas uitgevonden?

De Maya’s ontwikkelden zich tot de meest geavanceerde cultuur van ‘precolumbiaans Amerika’ (de tijd vóórdat ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus daar in 1492 aankwam). Zo waren ze de enige indianencultuur die over een volledig ontwikkeld schrift beschikte.

Hoe oud is de Maya kalender?

De Maya’s gebruikten namelijk verschillende kalenders voor burgerlijke, religieuze of historische gebeurtenissen. De zogeheten ‘Lange Telling’ was de kalender die het volk gebruikte voor historische gebeurtenissen. Deze begon op 11 augustus 3114 voor Christus (volgens de huidige Gregoriaanse kalender).

Waar wonen de Maya’s?

Er zijn 8 à 9 miljoen Maya’s, de overgrote meerderheid is woonachtig in Guatemala en het Zuiden van Mexico (Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas en Tabasco), met kleinere gemeenschappen in Belize, Honduras en El Salvador.

Hoeveel goden hadden de Azteken?

Ze vereerden honderden verschillende goden. Alle goden werden verdeeld over drie groepen: de goden van de hemel en de lucht, goden van de vruchtbaarheid en landbouw en de goden die het te zeggen hadden over oorlog en opofferingen.

Welke volkeren offerden mensen?

De Germanen brachten mensenoffers aan de oorlogsgod Odin. In Zweden werden zelfs mensenoffers gebracht tot in de 11e eeuw. Jodendom, christendom en islam hebben het ritueel offeren van mensen altijd verworpen.

Related Posts