Hoeveel aardes hebben we nodig?

Hoeveel aardes hebben we nodig?

Zo hebben wij wereldwijd 1,7 aardes nodig om in onze behoeften te voorzien. En als iedereen zou leven als een Nederlander is dat zelfs zo’n 3,5 aarde. “Maar het is niet het hele verhaal”, zegt De Kraker. “Wat het niet meeneemt is onze impact op de biodiversiteit op aarde.

Wat gebeurt er als we zo doorgaan Earth Overshoot Day?

Op deze dag is de opbrengst van de aarde verbruikt die de aarde in 1 jaar tijd opnieuw aan kan maken. Wereldwijd valt deze dag in 2020 op 22 augustus. De datum verschilt echter per land. Voor Nederland viel Earth Overshoot Day dit jaar bijvoorbeeld al op 3 mei!

Wat is een Earth Overshoot Day?

Het is vandaag ‘Earth Overshoot Day’. Dat betekent dat we in minder dan acht maanden hebben verbruikt wat de aarde op jaarbasis kan produceren. Dit moment valt elk jaar vroeger, en dat is behoorlijk zorgwekkend.

Hoeveel procent van de aarde is geschikt voor landbouw?

Bijna 40 procent van het land op aarde is al in gebruik voor landbouw. Tweederde hiervan betreft (intensief en – vooral – extensief beweide) grasland voor vee. Eenderde wordt benut voor akkerbouw. Daarvan wordt weer eenderde gebruikt voor het verbouwen van veevoer.

Hoeveel aardes heeft Nederland nodig?

Als iedereen zou leven als een Nederlander, dan hebben we 3,5 aardbollen nodig om te voldoen aan de consumptie. Wereldwijd bedraagt de ecologische voetafdruk anderhalve aarde.

Hoeveel planeten hebben we nodig?

‘ Daar komt nog eens bij dat zijn thuisland, België, een van de grootste vervuilers ter wereld is. Als de hele wereld zoveel zou verbruiken als een gemiddelde Belg zouden we 4,2 planeet nodig hebben, zo berekende het Wereld Natuur Fonds.

Wat is Earth Overshoot Day 2021?

Op donderdag 29 juli 2021 hebben we alle natuurlijke grondstoffen die de aarde in één jaar kan produceren opgebruikt. In minder dan 8 maanden hebben we ons leefbudget opgemaakt, vanaf nu staan we in het rood.

Hoeveel landoppervlakte op aarde wordt gebruikt voor landbouw?

In Nederland is 55% van het landoppervlak ingericht voor agrarische doeleinden, ruim 1300 vierkante meter per persoon [3]. Desondanks moeten we grote hoeveelheden voedsel importeren, terwijl we gemakkelijk in staat zijn de gehele bevolking te voeden met lokaal geteeld voedsel.

Hoeveel procent van Nederland wordt gebruikt voor landbouw?

Van de totale oppervlakte van Nederland is 54 procent (2,2 miljoen hectare) in gebruik als landbouwterrein, en 13 procent (0,5 miljoen hectare) als bebouwing1 en verkeersterrein. Bebouwd terrein bestaat voornamelijk uit woon- en bedrijventerreinen.

Wat is jouw voedselafdruk hoeveel hectare is er beschikbaar voor elke bewoner van de wereld?

Over de hele wereld is de gemiddelde voedselvoetafdruk 2,7 ha.

Related Posts