Hoeveel dagen krijg je bij overlijden oma?

Hoeveel dagen krijg je bij overlijden oma?

Vaak staat er in de cao dat je voor het overlijden van een bloed- of aanverwant in de eerste graad vier dagen verlof krijgt (van het moment van overlijden tot de begrafenis) en voor het overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad 2 dagen.

Heb ik recht op verlof bij overlijden oom?

Je hebt niet bij elk sterfgeval recht op verlof. De richtlijn is dat het moet gaan om een bloedverwant van jou of je partner in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn. Bij bijvoorbeeld het overlijden van een oom, tante, neef of nicht kun je dit verlof niet opnemen.

Hoeveel vrije dagen krijg je bij overlijden moeder?

In de meest gevallen staat in de cao dat u voor het overlijden van een bloed- of aanverwant in de eerste graad vier dagen verlof krijgt (vanaf het moment van overlijden tot aan de uitvaart). De ‘eerste graad’ wil zeggen dat het om het overlijden van een vader, moeder of kind gaat.

Heb ik recht op klein verlet bij overlijden nonkel?

Bij het overlijden van een naaste heb je als werknemer recht op klein verlet. Het aantal dagen varieert naargelang de relatie die je had met de overledene. Gaat het bijvoorbeeld om je echtgenoot, je kind, je (schoon)vader of moeder die gestorven is, dan heb je wettelijk recht op drie dagen rouwverlof.

Heeft een uitzendkracht recht op verhuisdag?

Alle flexwerkers hebben recht op 25 vakantiedagen. Voor vakantiekrachten geldt een afwijkende regeling. Geboorteverlof en verlof voor het afleggen van een vakexamen vallen onder bijzonder verlof. De verhuisdag is komen te vervallen.

Welke verlofregelingen zijn in de wet vastgelegd?

Wettelijk verlof ouderschapsverlof; adoptieverlof of pleegzorgverlof; zorgverlof (kortdurend en langdurend); calamiteitenverlof en kort verzuimverlof.

Hoeveel dagen verlof bij overlijden onderwijs?

Voor een overlijden kan je 4 dagen verlof opnemen voor een partner of bloed- of aanverwant in de eerste graad en 1 dag voor een bloed- of aanverwant in de tweede graad. Bloedverwanten in de eerste graad zijn ouders, schoonouders, kinderen en schoonkinderen.

Hoeveel dagen krijg je voor trouwen?

Huwelijk: Als een werknemer zelf gaat trouwen heeft hij/zij recht op twee tot vier vrije dagen. Huwelijk 1e en 2e graad familielid: Wanneer een kind, broer, zuster, ouder, schoonouder, zwager of schoonzuster gaan trouwen heeft een werknemer recht op één vrije dag.

Related Posts