Hoeveel leerlingen zitten er gemiddeld op een middelbare school?

Hoeveel leerlingen zitten er gemiddeld op een middelbare school?

Havo- en vwo-klassen zijn het grootst (26 en 25 leerlingen). De vmbo-tl-klassen zijn met gemiddeld 24 leerlingen iets kleiner, maar groter dan de beroepsgerichte vmbo-leerwegen (19 tot 21 leerlingen). Het praktijkonderwijs heeft de kleinste klassen met gemiddeld 13 leerlingen per klas.

Hoeveel middelbare scholen heeft Rotterdam?

Overzicht van de 79 middelbare scholen in de gemeente Rotterdam.

Hoeveel middelbare scholen zijn er in Zuid Holland?

Schooljaar 2020-2021, provincie Zuid-Holland

Denominatie aantal scholen %HAVO-VWO
Reformatorisch 54 55,956
Rooms-Katholiek 257 54,583
Samenwerking Opb., RK 2 77,155
Samenwerking PC, RK 8 54,963

Hoe groot is een gemiddelde school?

Gemiddelde groepsgrootte basisonderwijs In 2016 was de gemiddelde grootte van een groep in het basisonderwijs 23,4 leerlingen. In 2013, 2014 en 2015 was de gemiddelde groepsgrootte 23,3 leerlingen.

Hoe groot is de gemiddelde school?

De gemiddelde schoolgrootte moet groter of gelijk zijn aan: 10/6 * som van alle opheffingsnormen die gelden voor de scholen/aantal scholen. Gemiddelde schoolgrootte = aantal leerlingen/aantal scholen); de school die in stand wordt gehouden op basis van de gemiddelde schoolgrootte moet minimaal 23 leerlingen tellen.

Hoeveel leerlingen zitten er gemiddeld in een klas?

De school bepaalt zelf hoe groot de groep is. Er is geen maximum voor de groepsgrootte. Gemiddeld is de groepsgrootte 23 of 24 leerlingen. Meestal zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd in 1 groep.

Hoeveel examenleerlingen zijn er?

Welkom in de nieuwe versie van StatLine

Geslacht Totaal mannen en vrouwen  Migratieachtergrond Totaal  Woonregio/schoolregio Woonregio  Regiokenmerken Nederland  Perioden 2020/’21* 
Totalen leerlingen naar onderwijssoort Totaal leerlingen 106 002
Algemene leerjaren 1-2-3
Vwo leerjaar 3-6 45 513
Havo leerjaar 3-5 56 408

Hoeveel scholen heeft Rotterdam?

Overzicht van de 217 basisscholen in de gemeente Rotterdam.

Hoeveel middelbare scholen in Rotterdam Zuid?

Leerlingen van acht middelbare scholen in Rotterdam-Zuid gaan komend schooljaar wat langer naar school. 1300 leerlingen, van eerste- tot derdeklassers, krijgen verplichte extra uren.

Hoeveel scholen zijn er in Rotterdam?

Related Posts