Hoeveel successierechten betaal je als partner?

Hoeveel successierechten betaal je als partner?

Tussen echtgenoten, samenwonenden en in rechte lijn (ouders/kinderen) gelden de laagste tarieven. Deze bedragen 3 % op de eerste schijf van 50.000 euro, 9 % op de schijf van 50.000 euro tot 250.000 euro en 27 % boven de 250.000 euro.

Hoeveel erf ik als echtgenoot?

Deze algemene reserve of wettelijke minimumerfenis van de echtgenoot bestaat uit het vruchtgebruik op de helft van de nalatenschap. Dat kan bestaan uit het vruchtgebruik op de gezinswoning aangevuld met vruchtgebruik op andere delen van erfenis, tot de helft is bereikt.

Hoeveel successierechten betalen op 200000 euro?

Op de resterende schijf van 100.000 euro is het tarief van 9% van toepassing. De erfbelasting op het onroerende gedeelte bedragen 1.500 + 9.000 = 10.500 euro….Tarief in rechte lijn en tussen partners.

Schijf in euro %
vanaf 50.000,01 tot en met 250.000 9
vanaf 250.000,01 27

Te betalen erfbelastingen Tussen echtgenoten, samenwonenden en in rechte lijn (ouders/kinderen) gelden de laagste tarieven. Deze bedragen 3 % op de eerste schijf van 50.000 euro, 9 % op de schijf van 50.000 euro tot 250.000 euro en 27 % boven de 250.000 euro.

Hoeveel erfbelasting betalen bij overlijden partner?

Ik moet erfbelasting betalen – wat is het tarief in 2022?

Waarde erfenis Partner (Pleeg- of stief)kind Kind met een beperking Overige erfgenamen zoals een broer, zus of ouders
€ 0 – € 130.424 10% 30%
€ 130.425 en meer 20% 40%

Wie moet geen successierechten betalen?

Voor de gezinswoning geldt dan weer een strengere regel: gehuwden en wettelijk samenwonende partners betalen geen erfbelasting op de gezinswoning, maar feitelijk samenwonende koppels genieten enkel van deze vrijstelling als ze minstens drie jaar onafgebroken samenwonen.

Related Posts