Is Adderall verkrijgbaar in Nederland?

Is Adderall verkrijgbaar in Nederland?

Het middel Adderall, een soort amfetamine, is in Nederland niet verkrijgbaar. Ritalin en Concerta wel. Maar volgens het CBG zijn deze medicijnen onlangs nog tegen het licht gehouden. Daarbij bleek dat hartproblemen alleen voorkwamen bij patiënten die al hartproblemen hadden of als er sprake was van overdosering.

Kan de huisarts Ritalin voorschrijven?

‘Een huisarts kan methylfenidaat voorschrijven als iemand de diagnose ADHD heeft’, zegt Mariëlle van Avendonk van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). ‘Maar we adviseren wel om daar heel terughoudend mee te zijn. ‘ De voorkeur gaat uit naar oplossingen zónder pilletjes: therapie of begeleiding.

Kan huisarts ADHD medicatie voorschrijven?

Bij kinderen ouder dan zes jaar met ADHD zonder psychiatrische comorbiditeit bij wie het niet-medicamenteuze beleid onvoldoende effectief is, kan de huisarts in samenspraak met het kind en diens ouders het voorschrijven van geneesmiddelen overwegen.

Kan huisarts Dexamfetamine voorschrijven?

Meestal krijgen mensen met ADHD gedragstherapie om zo te leren met hun aandoening om te gaan. Ook kan de arts dexamfetamine voorschrijven. Dexamfetamine is een medicijn dat gebruikt wordt bij kinderen met ADHD.

Wie schrijft Rilatine voor?

Mensen met ADHD hebben moeite met concentratie en vertonen hyperactief, rusteloos gedrag. De medicatie Rilatine wordt in ons land terugbetaald bij twee indicaties: ofwel bij ADHD, maar enkel bij wie 6 tot en met 17 jaar is, ofwel bij narcolepsie, ongeacht de leeftijd.

Hoe krijg je de diagnose ADHD?

Wanneer dit onvoldoende helpt of wanneer de problemen ernstig zijn, volgt er een doorverwijzing voor een diagnostisch onderzoek naar ADHD. De diagnose ADHD kan worden gesteld door een huisarts of praktijkondersteuner huisarts – GGZ met voldoende kennis van ADHD of een kinderarts met ADHD expertise.

Welke verzekering vergoed dexamfetamine?

Ook dexamfetamine (of Amfexa) wordt bij een groot aantal personen met ADHD voorgeschreven. Deze stof heeft een vergelijkbare werking als Methylfenidaat….IZA.

Naam verzekering Vergoeding maand
IZA Extra Zorg 3 Volledig vergoed € 47,65
Classic Comfort Volledig vergoed € 57,40

Waar kan ik dexamfetamine kopen?

Als de behandelend arts specifiek apotheekbereide dexamfetamine op het recept zet en een ‘verklaring tot medische noodzakelijkheid’ tekent, kan jouw apotheek de tabletten bestellen bij DMB.

Adderall is in Nederland niet verkrijgbaar. Concerta en Ritalin wel, maar het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen ziet nog geen aanleiding tot paniek. De Amerikaanse deskundigen zijn bezorgd over de bijwerkingen, zoals hartstilstanden en vergiftigingsverschijnselen.

Hoe kan ik Adderall kopen?

Adderall kopen kan bij de Klinische-Apot. Dit is gemakkelijk te doen via onze online apotheek. Dextro-amfetamine is een ander naam voor Adderall en wordt ook wel speed en pep genoemd tijdens recreationeel gebruik. Vroeger was deze drug gebruikt om medicinale redenen en om af te vallen.

Is atomoxetine een opiaat?

In tegenstelling tot andere medicijnen voor ADHD is atomoxetine geen stimulans en het valt dan ook niet onder de Opiumwet.

Related Posts