Is dezelfde of hetzelfde?

Is dezelfde of hetzelfde?

Hetzelfde verwijst naar het-woorden, dezelfde verwijst naar de-woorden en meervoudsvormen. Hetzelfde kan ook een bijwoord zijn met de betekenis ‘gelijk, gelijksoortig’, ‘ongewijzigd’ of ‘eender’.

Wat betekent van hetzelfde?

hetzelfde – Aanwijzend voornaamwoord 1. de gelijke identiteit bezittend; onzijdig enkelvoud, zowel zelfstandig als bijvoeglijk gebruikt ♢ Dit is hetzelfde boek dat ik gisteren zat te lezen”. ♢ Hij heeft weer hetzelfde gedaan als vorige week. W…

What is the difference between diezelfde and Hetzelfde?

There is no clear distinction between this form and hetzelfde/dezelfde. If we want to say that something is ’the very same as’, we often use diezelfde/datzelfde/ditzelfde/deze zelfde . Ditzelfde huis stond op de voorpagina van Het Parool. The [very] same house was on the front page of Het Parool (a Dutch newspaper).

Is it Heb dezelfde or heb der zelfde?

Ik heb dezelfde! In this case, “hetzelfde” would be correct, but you will often hear people refer to all concrete objects with “dezelfde” (if the noun is not followed after). If you don’t refer to the object itself, but tot “the same”, it’s “hetzelfde”.

Does dezelfde precede a noun?

As the above sentences illustrate, dezelfde can precede a noun (first phrase) but it can also be used independently (second phrase). Ze moeten steeds hetzelfde werk doen. They have to do the same work all the time. Vandaag doen we hetzelfde als vorige week. Today we do the same as what we did last week.

There is no clear distinction between this form and hetzelfde/dezelfde. If we want to say that something is ’the very same as’, we often use diezelfde/datzelfde/ditzelfde/deze zelfde . Ditzelfde huis stond op de voorpagina van Het Parool. The [very] same house was on the front page of Het Parool (a Dutch newspaper).

Ik heb dezelfde! In this case, “hetzelfde” would be correct, but you will often hear people refer to all concrete objects with “dezelfde” (if the noun is not followed after). If you don’t refer to the object itself, but tot “the same”, it’s “hetzelfde”.

As the above sentences illustrate, dezelfde can precede a noun (first phrase) but it can also be used independently (second phrase). Ze moeten steeds hetzelfde werk doen. They have to do the same work all the time. Vandaag doen we hetzelfde als vorige week. Today we do the same as what we did last week.

Hetzelfde en dezelfde zijn aanwijzende voornaamwoorden die een overeenkomst met iets bekends aangeven. Hetzelfde verwijst naar het-woorden, dezelfde verwijst naar de-woorden en meervoudsvormen. Hetzelfde kan ook een bijwoord zijn met de betekenis ‘gelijk, gelijksoortig’, ‘ongewijzigd’ of ‘eender’.

Is het als mij of als ik?

Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is ik de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is mij correct.

Is hetzelfde als?

In verzorgde schrijftaal is als de aan te bevelen vorm na de woorden hetzelfde, dezelfde, even, (net) zo, evenveel en (net) zoveel. Dan gebruiken we na een vergrotende trap (zoals groter, jonger, beter, liever) en na anders en combinaties met ander(e).

Is het zelfde aan elkaar?

Het beste antwoord Je schrijft datzelfde altijd aan elkaar. Aaneen zijn: dezelfde, hetzelfde, ditzelfde, datzelfde, diezelfde en eenzelfde. Twee combinaties met zelfde worden los geschreven, namelijk deze zelfde en zo’n zelfde.

Is het beter dan mij of beter dan ik?

In de meeste gevallen is het aan te bevelen om na een vergrotende trap (zoals jonger, beter, groter) + dan de vorm ik te gebruiken, omdat de zin een onderwerpsvorm vereist. U kunt die vorm vinden door de zin aan te vullen met een werkwoordsvorm.

Is het Jan en ik of Jan en mij?

Er is geen regel die bepaalt in welke volgorde de personen in een nevenschikking genoemd worden. Wel geldt het als een teken van beleefdheid dat men zichzelf niet als eerste noemt. De persoonlijke voornaamwoorden ik, mij, wij en ons komen daarom bij voorkeur aan het einde van de nevenschikking.

Welk woord is een synoniem van ALS?

als, bijaldien, bijgeval, ingeval, mits, wanneer, zo.

Wat is hetzelfde als Tevens?

Tevens is een bijwoord en betekent ook. Tevens kent veel synoniemen, enkele daarvan zijn: tegelijk, daarbij, alsmede, eveneens en daarnaast.

Is it Heb Hetzelfde or dezelfde?

Ik heb hetzelfde. Leuk T-shirt! Ik heb dezelfde! In this case, “hetzelfde” would be correct, but you will often hear people refer to all concrete objects with “dezelfde” (if the noun is not followed after). If you don’t refer to the object itself, but tot “the same”, it’s “hetzelfde”.

Can dezelfde precede a noun?

As the above sentences illustrate, dezelfde can precede a noun (first phrase) but it can also be used independently (second phrase). Ze moeten steeds hetzelfde werk doen. They have to do the same work all the time.

What is the difference between de and Het-words Hetzelfde?

As you can see, for de-words we use dezelfde, for het-words hetzelfde. The same applies to the following examples: Leuke trui! Ik heb dezelfde. Nice sweater! I’ve got the same one. Leuk T-shirt! Ik heb hetzelfde. Leuk T-shirt! Ik heb dezelfde!

There is no clear distinction between this form and hetzelfde/dezelfde. If we want to say that something is ’the very same as’, we often use diezelfde/datzelfde/ditzelfde/deze zelfde . Ditzelfde huis stond op de voorpagina van Het Parool.

Is het de of het zelfde?

Is het de of het zelfde In de Nederlandse taal gebruiken wij de zelfde.

Related Posts