Is proeftijd wettelijk?

Is proeftijd wettelijk?

Het afspreken van een proeftijd is niet verplicht. Tijdens de proeftijd mogen u en uw werknemer op elk moment opzeggen. Dat betekent dat de proeftijd in de arbeidsovereenkomst of in de cao moet staan. Een proeftijd spreekt u normaal gesproken maar één keer af, namelijk aan het begin van het dienstverband.

Het afspreken van een proeftijd is niet verplicht. Tijdens de proeftijd mogen u en uw werknemer op elk moment opzeggen. Wilt u een proeftijd afspreken, dan moet u dat schriftelijk doen. Dat betekent dat de proeftijd in de arbeidsovereenkomst of in de cao moet staan.

Is 2 maanden proeftijd normaal?

U kunt met uw werkgever een proeftijd afspreken. Afhankelijk van uw arbeidsovereenkomst mag deze proeftijd maximaal 1 maand of 2 maanden duren.

Lees ook:   Wat doe je met opaal?

Wat is de minimale proeftijd?

Wettelijke proeftijd Uw proeftijd is: niet geldig als uw contract 6 maanden of korter is. maximaal 1 maand als uw contract langer dan 6 maanden duurt. maximaal 2 maanden als uw contract 2 jaar of langer is.

Wat als je proeftijd afloopt?

Zolang het ontslag de werknemer bereikt voor het aflopen van de proeftijd, zit je als werkgever meestal goed. In beginsel is een schadevergoeding niet aan de orde. Ontslag tijdens de proeftijd mag zelfs wanneer de werknemer ziek of zwanger is.

Kan een contract zonder proeftijd?

Geen proeftijd in het contract Een proeftijd hoeft niet per se in je arbeidsovereenkomst te staan. Als de proeftijd in je cao staat dan geldt hij ook. Als er niets over een proeftijd in je contract of cao staat, dan heb je ook geen proeftijd.

Heb je altijd een maand proeftijd?

Bij een contract voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) gelden verschillende regels. Welke regel van toepassing is, hangt af van de periode waarover het contract geldt: Contract voor 2 jaar of langer: de proeftijd mag maximaal 2 maanden zijn. Contract voor minder dan 2 jaar: de proeftijd mag maximaal 1 maand zijn.

Lees ook:   Is an ISO disk bootable?

Wanneer gaat de opzegtermijn in?

De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand. Stel: u wilt per 1 april uit dienst, dan moet u uw contract uiterlijk voor 1 maart schriftelijk opzeggen. In de maand maart moet u dan gewoon nog werken. Langere opzegtermijn. U mag een langere opzegtermijn afspreken met uw werkgever.

Wat is een opzegtermijn met vast contract?

Opzegtermijn met vast contract. Heeft u een contract voor onbepaalde tijd? Dan heeft u een opzegtermijn van 1 maand. Dit betekent dat u 1 maand van te voren uw contract moet opzeggen. Het gaat om een kalendermaand. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand.

Wat is de opzegtermijn van uw werkgever?

De opzegtermijn is 3 maanden, als u 10 tot 15 jaar in dienst bent. De opzegtermijn is 2 maanden, als u 5 tot 10 jaar in dienst bent. De opzegtermijn is 1 maand, als u minder dan 5 jaar in dienst bent. Het staat uw werkgever vrij om een langere opzegtermijn met u af te spreken. Zorg dat dit duidelijk in uw schriftelijke arbeidsovereenkomst is

Lees ook:   Welke 10 landen liggen in het Midden-Oosten?

Wat is de opzeggingstermijn van een arbeidsovereenkomst?

De toepasselijke opzeggingstermijnen voor dergelijke arbeidsovereenkomsten zijn gelijk voor arbeiders en bedienden. Anciënniteit. Opzeggingstermijn (in weken) Van 0 tot minder dan drie maanden. 1. Van drie maanden tot minder dan vier maanden. 3. Van vier maanden tot minder dan vijf maanden. 4.

Related Posts