Is reistijd werktijd?

Is reistijd werktijd?

Uw reistijd tussen huis en werk (en terug) telt niet als werktijd. Behalve als u activiteiten uitvoert in opdracht van uw werkgever. Voor beroepschauffeurs telt de reis tussen huis en standplaats niet mee voor het maximale aantal rij-uren per dag.

Wat is een reele km vergoeding?

Een redelijke vergoeding per kilometer is op dit moment rond de 30 cent. Dit dekt gemiddeld de variabele kosten en een vergoeding voor casco verzekering.

Hoeveel reistijd is voor jezelf?

De eerste 60 minuten reistijd per dag zijn voor rekening van de werknemer. De eerste 60 minuten per dag worden wel vergoed aan de werknemer die als bestuurder van een auto met een of meer meerijders optreedt.

Wat is mijn reistijd naar het werk?

Onder werk-werk-verkeer valt de reistijd die u tijdens het werk maakt om van de ene naar de andere klant/klus/opdracht te reizen (bijvoorbeeld tussen twee bouwlocaties). Deze reistijd wordt in de meeste gevallen wél gezien als arbeidstijd, omdat deze reistijd onder gezag van de werkgever valt.

Hoe lang mag je van huis zijn voor je werk?

Wettelijk recht op rust Na een werkdag mag u minimaal 11 aaneengesloten uren niet werken. De rustperiode van 11 uur mag eens in de 7 dagen ingekort worden tot minimaal 8 uur. Maar dit mag alleen als het nodig is voor het werk.

Hoeveel kilometervergoeding berekenen aan klant?

Je mag zelf weten welk bedrag per kilometer je doorberekent aan jouw klant. Er wordt vaak gedacht dat dit maximaal € 0,19 per kilometer mag zijn maar dat is niet waar. Wat wél waar is: Gebruik je jouw privé-auto zakelijk, dan mag je (maximaal) € 0,19 per kilometer in aftrek brengen op jouw winst.

Hoeveel reistijd per dag?

Daar zijn geen regels voor en al helemaal geen wetten. Volgens de arbeidsinspectie vindt woon-werkverkeer niet onder gezag van de werkgever plaats. Als jij als werknemer dus acht uur per dag moet werken en drie uur per dag moet reizen voor je werk, dan bedraagt de arbeidstijd nog steeds acht uur.

Wat is de gemiddelde woon werk afstand?

De gemiddelde woon-werk afstand in Nederland is 19 kilometer. Vooral hoogopgeleide mannen trekken het gemiddelde omhoog: zij rijden gemiddeld meer dan 35 kilometer om op hun werk te komen. Parttimers, vrouwen en lager opgeleiden werken gemiddelde dichterbij huis.

Hoeveel krijg je voor een Reisuur?

Reisuren. Medewerkers tot en met 21 jaar: de helft van het bruto uurloon. De eerste 60 minuten per dag worden niet uitbetaald.

Hoe lang mag je werken op een dag chauffeur?

Als werkgever moet u er rekening mee houden dat uw personeel niet langer dan 9 uur per dag achter het stuur mag zitten. Bij wijze van uitzondering en maximaal twee keer per week mogen zij 10 uur per dag rijden. Zij mogen niet langer dan 56 uur per week rijden en per twee weken mogen zij niet meer dan 90 uur rijden.

Related Posts