Kan je jezelf failliet verklaren?

Kan je jezelf failliet verklaren?

U kunt zelf een verzoek indienen bij de rechtbank om failliet verklaard te worden. Maar ook de rechter of de schuldeisers kunnen uw faillissement aanvragen. Het faillissement duurt meestal 6 maanden tot 1 jaar.

Wat gebeurt er als de schuldenaar failliet wordt verklaard?

Het belangrijkste verschil tussen het faillissement en de Wsnp is dat de Wsnp ertoe kan leiden dat de schuldenaar een schone lei krijgt. Na een faillissement zijn alle schulden daarentegen wel nog afdwingbaar. De schuldenaar moet nog steeds betalen. Dat is alleen anders als het faillissement eindigt met een akkoord.

Wat gebeurt er als je persoonlijk failliet bent?

Schulden oplossen Bij een persoonlijk faillissement wijst de rechter een curator aan. Deze persoon beslist over uw geld en bezit. Probeer daarom eerst uw schulden op te lossen via schuldhulpverlening van de gemeente. Uw gemeente probeert dan afspraken te maken met uw schuldeisers over het terugbetalen van het geld.

Wie kan er failliet verklaard worden?

Faillissement is een rechtsfiguur uit het insolventierecht. Een schuldenaar die ten minste twee schuldeisers heeft en is opgehouden te betalen, kan in staat van faillissement worden verklaard op grond van de Faillissementswet uit 1893. De schuldenaar is dan failliet en wordt de gefailleerde of de failliet genoemd.

Wat gebeurt er met je vermogen als je als ondernemer failliet gaat?

Bij een faillissement wordt er beslag gelegd op het hele vermogen. In een bv, nv, coöperatie, vereniging of stichting is dat in principe het bedrijfsvermogen, tenzij u onbehoorlijk bestuur kan worden verweten. In dat geval loopt u als bestuurder het risico dat ook uw privévermogen wordt aangesproken.

Hoe kan je failliet verklaard worden?

Als u uw schulden niet meer kunt betalen, kan de rechtbank u failliet verklaren. Dat kan op verzoek van uw schuldeisers, maar ook op uw eigen verzoek. Een faillissement betekent dat de rechtbank vaststelt dat u uw schulden niet meer betaalt. De rechtbank benoemt een curator die het faillissement zal afwikkelen.

Hoe noem je iemand die failliet is?

Related Posts