Kun je van insuline depressief worden?

Kun je van insuline depressief worden?

Als je diabetes hebt, heb je ongeveer twee keer zoveel kans op een depressie dan iemand zonder diabetes. De kans op een depressie is groter: als je insuline spuit.

Wat als je lichaam te veel insuline aanmaakt?

Teveel insuline veroorzaakt een lage bloedsuikerspiegel, de medische term daarvoor is hypoglykemie. Hierdoor wordt te veel suiker opgeslagen en is er minder suiker beschikbaar als brandstof om je spieren en organen te laten functioneren.

Wat is het verschil tussen diabetes type 2 en insuline resistentie?

Bij diabetes type 2 reageert het lichaam niet goed meer op insuline. Er is sprake van een mindere gevoeligheid voor insuline: insulineresistentie of een vertraagde insuline afgifte door de alvleesklier.

Hebben ouderen met diabetes meer kans op het krijgen van een depressie?

Uit onderzoek blijkt dat mensen met diabetes tweemaal zo veel kans hebben om depressief te worden als mensen zonder diabetes.

Welke aandoening krijg je als je lichaam te weinig insuline aanmaakt?

Diabetes (ook wel diabetes mellitus of suikerziekte genoemd) is een ziekte waarbij u teveel glucose (suiker) in uw bloed hebt. Diabetes mellitus ontstaat als uw lichaam minder gevoelig is geworden voor insuline óf doordat uw lichaam te weinig insuline maakt.

Wat kenmerkt diabetes type 2?

Als je diabetes type 2 hebt, maakt je lichaam te weinig insuline aan of je reageert er minder goed op. Er blijft dan te veel suiker in je bloed zitten: je krijgt te hoge bloedglucosewaarden. Langdurig hoge waarden kunnen complicaties veroorzaken. Bij diabetes type 2 werkt je alvleesklier steeds minder goed.

Wat betekent diabetes type 2?

Bij diabetes type 2 zijn de cellen in uw lichaam minder gevoelig geworden voor insuline . Er gaat dan niet genoeg suiker vanuit het bloed naar de cellen. Daardoor wordt de bloedsuiker te hoog. Dit kan gebeuren als u te zwaar bent.

Hoe insuline testen?

Er wordt een infuusnaaldje in de arm ingebracht, dat tijdens het onderzoek blijft zitten. Aan dit naaldje wordt een infuussysteem gekoppeld. Via dit infuussysteem wordt eerst bloed afgenomen. Na de tweede bloedafname spuit de arts via het infuus de insuline in.

Related Posts