Waar is cortisone voor?

Waar is cortisone voor?

Cortison is een bijnierschorshormoon, ook wel corticosteroïd genoemd. Bijnierschorshormoon is nodig om energie, mineralen en zouten vrij te maken en op te slaan. Verder remt het ontstekingen en overgevoeligheidsreacties.

Cortisone is een sterke ontstekingsremmer die ofwel via tabletten ofwel via injecties (bijv. infiltraties) wordt toegediend. Voor een algemene werking gebeurt de injectie in de bil, en voor plaatselijke werking in peesaanhechtingen, slijmbeurzen en gewrichten.

Wat zijn de gevolgen van cortisone?

Te veel cortison in je bloed kan tijdelijk je gevoel en stemming veranderen. Het maakt je energieker, prikkelbaarder, rusteloos, angstig of agressief. 2. Wonden genezen minder goed en minder snel, en de kans op infecties met bacteriën, virussen of schimmels neemt toe.

What should I know about cortizone-10 before using it?

Do not put on cuts, scrapes, or damaged skin. Use care when putting on a large part of the skin or where there are open wounds. Talk with the doctor. This medicine may cause harm if swallowed. If Cortizone-10 (hydrocortisone with aloe cream, gel, and ointment) is swallowed, call a doctor or poison control center right away.

What should I do if I swallow cortizone-10 (hydrocortisone with Aloe)?

If Cortizone-10 (hydrocortisone with aloe cream, gel, and ointment) is swallowed, call a doctor or poison control center right away. Do not use Cortizone-10 (hydrocortisone with aloe cream, gel, and ointment) for longer than you were told by your doctor. Use with care in children. Talk with the doctor.

Can I use cortizone-10 If I am breast-feeding?

If you are breast-feeding and use Cortizone-10 (hydrocortisone with aloe cream, gel, and ointment) on your breast or nipple, wash the area before breast-feeding your child. Tell your doctor if you are pregnant, plan on getting pregnant, or are breast-feeding. You will need to talk about the benefits and risks to you and the baby.

What should I know about corticosteroids before using them?

Do not use if there is an infection or sore in the area to be treated. Skin infections can become worse when this medication is used. Tell your doctor promptly if redness, swelling, or irritation does not improve. Children may be more sensitive to the effects of too much corticosteroid medication.

Waar wordt cortisone van gemaakt?

Cortison is een natuurlijk hormoon dat in de bijnierschors wordt gemaakt. Het heeft invloed op verschillende functies in het lichaam. Zo remt het bijvoorbeeld ontstekingsreacties af. Het medicijn cortison wordt kunstmatig gemaakt.

Welk orgaan produceert corticosteroïden?

Corticosteroïden of bijnierschorshormonen zijn steroïdhormonen die in de buitenste zone (de cortex of schors) van de bijnieren worden geproduceerd.

Wat zit er in een cortisone injectie?

Vervolgens krijgt u een prik in het gewricht, rond een geïrriteerde pees of rond een beknelde zenuw. In de prik zit een kleine hoeveelheid ontstekingsremmer (corticosteroïd). De pijn en zwelling nemen hierdoor af. Soms zit in de prik ook een verdovend middel om de pijn te verminderen.

What are the side effects of cortizone-10?

Very bad headache. Irritation where Cortizone-10 (hydrocortisone with aloe cream, gel, and ointment) is used. Signs of skin infection like oozing, heat, swelling, redness, or pain. Skin changes (pimples, stretch marks, slow healing, hair growth).

What is cortizone-10 used to treat?

Uses of Cortizone-10: It is used to treat skin irritation. It is used to treat skin rashes. What do I need to tell my doctor BEFORE I take Cortizone-10?

What is max strength Cortizone 10 Creme?

Cortizone-10 Max Strength Cortizone-10 Creme, relieves itch fast serious medicine, fast comfort: dry skin, skin irritation, inflammation and redness, rashes, eczema and psoriasis and enriched with aloe plus vitamins A and E.

What are the instructions for using cortizone-10?

Follow all instructions closely. Use as you have been told, even if your signs get better. Do not take Cortizone-10 (hydrocortisone with aloe cream, gel, and ointment) by mouth. Use on your skin only. Keep out of your mouth, nose, and eyes (may burn). Wash your hands before and after use.

Related Posts