Waar is individuele inkomenstoeslag voor?

Waar is individuele inkomenstoeslag voor?

Een Individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse toeslag die u kunt ontvangen als u langdurig een inkomen tot iets boven de voor u geldende bijstandsnorm hebt gehad. Dat inkomen kan een uitkering zijn, maar ook inkomen uit werk.

Waar is langdurigheidstoeslag voor?

Als u langdurig een uitkering of een inkomen hebt op het minimumniveau dan komt u langzaam maar zeker in een steeds moeilijkere financiële situatie. Daarvoor is de langdurigheidstoeslag in het leven geroepen.

Wat is een langdurigheidstoeslag?

Individuele inkomenstoeslag is een toeslag voor mensen die lange tijd van een inkomen op bijstandsniveau moeten rondkomen. Het maakt niet uit wat voor soort inkomen dat is. Het mag een uitkering zijn, maar ook loon uit werk.

Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag 2020?

Voor een alleenstaande bedraagt de toeslag € 360; Voor een alleenstaande ouder met minderjarige kinderen bedraagt de toeslag € 470; Voor alleenstaande ouders met meerderjarige thuiswonende kinderen bedraagt de toeslag € 600.

Hoe hoog is de individuele inkomenstoeslag 2020?

2020. gehuwden/samenwonenden: zonder kind(eren) of met kind(eren) onder de 12 jaar: € 26.222. met kind(eren) en ten minste 1 kind van 12 tot 18 jaar: € 30.877.

Hoe vraag ik langdurigheidstoeslag aan?

U vraagt de toeslag aan bij uw gemeente. De aanvraag is gratis. Daarvoor hebt u nodig een identificatiebewijs, een bewijs van uw inkomsten en een bewijs dat het opgegeven bankrekeningnummer ook uw bankrekeningnummer is. Dit laatste om fraude tegen te gaan.

Welke inkomenstoeslagen zijn er?

De bedragen vanaf 1 januari 2021 zijn voor een:

  • alleenstaande: € 234.
  • alleenstaande ouder met kind(eren) jonger dan 12 jaar: € 52.
  • alleenstaande ouder met ten minste 1 kind van 12 tot 18 jaar: € 637.
  • gehuwden/samenwonenden: € 599.
  • gehuwden/samenwonenden, met kind(eren) jonger dan 12 jaar: € 599.

Hoe vraag ik individuele inkomenstoeslag aan?

Dit heet individuele inkomenstoeslag. Dit is een jaarlijkse toeslag als aanvulling op uw inkomen. U vraagt de individuele inkomenstoeslag bij uw gemeente aan. Uw gemeente geeft ook informatie over de voorwaarden die gelden.

Related Posts