Waar komt het woord schoondochter vandaan?

Waar komt het woord schoondochter vandaan?

In de middeleeuwen was zwager de gewone Nederlandse benaming. Eind vijftiende eeuw kwamen de woorden schoonbroer en schoonzus op, en ook andere aangetrouwde familieleden ging men aanduiden met schoon-: schoondochter, schoonzoon, schoonmoeder, schoonvader. Dit gebruik is afkomstig uit Frankrijk.

Waarom schoondochter?

9 redenen waarom jouw schoondochter de leukste is: Jullie zijn geen moeder en dochter, maar zo voelt het wel. Je beschouwt haar als een van je eigen kinderen. Je zoon is gelukkiger sinds hij samen is met haar, en wanneer je kind gelukkig is, ben jij dat ook.

Wat is een schoonzoon?

echtgenoot van zoon of dochter. echtgenoot van de dochter van iemand; bij een gelijkslachtig huwelijk: echtgenoot van de zoon van iemand.

Waar komt het woord zwanger vandaan?

De huidige betekenis ‘een kind dragend’, dat door Kiliaan nog Duits, Saksisch, Rijnlands genoemd werd en pas in de 17e eeuw gebruikelijk. Mogelijk is deze betekenis overgenomen uit het Duits. In het Middelnederlands werd het begrip ‘zwanger’ uitgedrukt door groot (van kinde) of swaer (met kinde).

Wie is schoonzoon Frank de Boer?

Vrijdag maakte hij zijn voorselectie bekend en daar zat schoonzoon Calvin Stengs (AZ) niet bij. Geen makkelijke beslissing, aldus De Boer – vooral op persoonlijk vlak.

Waarom heet een zwager en schoonbroer?

Dat zijn leenvertalingen uit het Frans, die waren ontstaan in Franse hofkringen. Daar gebruikte men beau-frère, belle-soeur, enz. Omdat in het zuiden van ons taalgebied de invloed van het Frans groter was, werd daar ook het oude woord zwager vaker vervangen door schoonbroer. In het noorden hield zwager stand.

Waar komt woord zwager vandaan?

Zwager komt van het oud-Germaanse woord swere of sweer. In diezelfde serie had je ook swegerheere (schoonvader), sweger (schoonmoeder) en swegers (schoonzuster).

Wat betekend zwanger?

Zwangerschap (graviditeit) is de toestand waarin een vrouw een bevruchte eicel (zygote), en vervolgens embryo en foetus, in zich draagt.

De vrouwelijke pendant was zwagerin. Eind vijftiende eeuw kwamen de woorden schoonbroer en schoonzus op, en ook andere aangetrouwde familieleden ging men aanduiden met schoon-: schoondochter, schoonzoon, schoonmoeder, schoonvader. Dit gebruik is afkomstig uit Frankrijk.

Waar komt het woord moeder vandaan?

Ontleend aan Frans maman ‘moeder’ [13e eeuw; Rey], een brabbelwoord uit de kindertaal, ontstaan door de reduplicatie van een universeel klankelement ma-, zie ook → papa.

Related Posts