Waar mag je niet op discrimineren?

Waar mag je niet op discrimineren?

Discriminatie in de wet De Awgb richt zich op werkgevers, scholen, ziekenhuizen, winkeliers, horeca, sportscholen, verzekeraars en alle andere aanbieders van goederen of diensten. Zij mogen niet discrimineren op basis van een reeks kenmerken. Bijvoorbeeld godsdienst, politieke gezindheid of geslacht.

Wie discrimineert en wie worden er gediscrimineerd?

Onder discriminatie wordt verstaan het, zonder rechtvaardiging, anders behandelen van mensen of (minderheids)groepen vanwege bijvoorbeeld afkomst, politieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoonten, sekse, seksuele geaardheid, taal, handicap, leeftijd.

Wat zijn voorbeelden van discriminatie?

Voorbeelden van discriminatie. Als iemand geen baan als koerier krijgt omdat hij of zij geen rijbewijs heeft, is dat volkomen terecht. Maar als iemand niet wordt aangenomen omdat hij of zij gekleurd, vrouw, moslim of homo is, dan is er sprake van discriminatie. Vaak spelen vooroordelen hierbij een rol.

Wat is directe discriminatie?

Directe en indirecte discriminatie. Bij directe discriminatie wordt er direct onderscheid gemaakt naar een van de discriminatiegronden. Een voorbeeld van directe discriminatie op grond van geslacht: u doet hetzelfde werk als een collega, maar u krijgt minder geld omdat u een vrouw bent.

Lees ook:   Can you play Sims 4 online multiplayer?

Is discriminatie strafbaar?

Discriminatie is het ongelijk of oneerlijk behandelen van een andere persoon op basis van persoonlijke kenmerken. Volgens de wet zijn zowel discriminatie, pesterijen, haatboodschappen en haatmisdrijven tegenover een persoon of een groep van personen omwille van specifieke persoonlijke kenmerken strafbaar.

Wat is een voorbeeld van discriminatie op grond van leeftijd?

Voorbeeld van discriminatie op grond van leeftijd kan zijn: iemand wordt afgewezen voor een functie omdat hij te oud is. Het feit dat iemand hetero-, homo- of biseksueel is, mag geen reden zijn voor een andere behandeling.

Voorbeelden van discriminatie. Als iemand geen baan als koerier krijgt omdat hij of zij geen rijbewijs heeft, is dat volkomen terecht. Maar als iemand niet wordt aangenomen omdat hij of zij gekleurd, vrouw, moslim of homo is, dan is er sprake van discriminatie. Vaak spelen vooroordelen hierbij een rol.

Directe en indirecte discriminatie. Bij directe discriminatie wordt er direct onderscheid gemaakt naar een van de discriminatiegronden. Een voorbeeld van directe discriminatie op grond van geslacht: u doet hetzelfde werk als een collega, maar u krijgt minder geld omdat u een vrouw bent.

Lees ook:   Hoe zien kleurenblinden groen?

Discriminatie is het ongelijk of oneerlijk behandelen van een andere persoon op basis van persoonlijke kenmerken. Volgens de wet zijn zowel discriminatie, pesterijen, haatboodschappen en haatmisdrijven tegenover een persoon of een groep van personen omwille van specifieke persoonlijke kenmerken strafbaar.

Voorbeeld van discriminatie op grond van leeftijd kan zijn: iemand wordt afgewezen voor een functie omdat hij te oud is. Het feit dat iemand hetero-, homo- of biseksueel is, mag geen reden zijn voor een andere behandeling.

Related Posts