Waar moet je opletten bij een Beeindigingsovereenkomst?

Waar moet je opletten bij een Beeindigingsovereenkomst?

Vaststellingsovereenkomst ontvangen? Let dan goed op deze 8 punten

 • WW-proof?
 • Ontslagvergoeding?
 • Wordt de juiste opzegtermijn gehanteerd?
 • Vrijgesteld van werk of doorwerken?
 • De eindafrekening, vakantiedagen uitbetalen?
 • Het zit het met je concurrentiebeding?
 • Getuigschrift en positieve referenties.

Hoe op de beste manier ontslag nemen?

Zeg je contract altijd schriftelijk op, maar doe dat pas nadat je met je leidinggevende hebt gepraat: Als je weggaat op een vervelende manier kun je ook alleen schriftelijk ontslag nemen, maar doe dat alleen als het echt niet anders kan. In alle andere gevallen is het beter om eerst met je leidinggevende te praten.

Wat is het verschil tussen een beëindigingsovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst?

Strikt genomen is een beëindigingsovereenkomst een onbenoemde overeenkomst. Dit wil zeggen een overeenkomst die niet specifiek in de wet genoemd of geregeld wordt. Een vaststellingsovereenkomst is echter een benoemde overeenkomst. Hierdoor heeft de vaststellingsovereenkomst een eigen wettelijke regeling.

Heb ik recht op ontslagvergoeding bij wederzijds goedvinden?

Bij ontslag met wederzijds goedvinden heeft u niet per definitie recht op een ontslagvergoeding of transitievergoeding. Het is echter wel gebruikelijk om een vergoeding af te spreken. Zodra u kiest voor een opzegging met instemming heeft u wettelijk recht op een transitievergoeding.

Vaststellingsovereenkomst ontvangen? Let dan goed op deze 8 punten.

 • WW-proof?
 • Ontslagvergoeding?
 • Wordt de juiste opzegtermijn gehanteerd?
 • Vrijgesteld van werk of doorwerken?
 • De eindafrekening, vakantiedagen uitbetalen?
 • Het zit het met je concurrentiebeding?
 • Getuigschrift en positieve referenties.

Wat is het doel van een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst wordt in de wet omschreven als een overeenkomst waarbij partijen zich jegens elkaar binden aan een vaststelling. De bedoeling van een vaststellingsovereenkomst is dat partijen bindende afspraken maken ter voorkoming van toekomstige onzekerheden of geschillen.

Waar op letten bij ontslagvergoeding?

Controleer uw recht op WW Er is geen dringende reden voor een ontslag op staande voet. Een dringende reden is bijvoorbeeld diefstal. In de vaststellingsovereenkomst moet de opzegtermijn van uw werkgever staan (deze staat in uw contract of cao). U bent niet ziek als u de vaststellingsovereenkomst tekent.

Wat is de wettelijke opzegtermijn bij een vaststellingsovereenkomst?

Regels rondom de wettelijke opzegtermijn

Duur dienstverband Opzegtermijn
Tot 5 jaar 1 maand
5 tot 10 jaar 2 maanden
10 tot 15 jaar 3 maanden
Vanaf 15 jaar 4 maanden

Wat zijn de nadelen van een vaststellingsovereenkomst?

Nadelen vaststellingsovereenkomst

 • Met ongunstige voorwaarden akkoord gaan.
 • Wanneer de werknemer plotseling een gesprek over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor zijn kiezen krijgt, kunnen emoties al snel de overhand krijgen.
 • Niet executabel.
 • Herroepingsrecht.

Wat kun je eisen bij een vaststellingsovereenkomst?

WW-veilig: wil een vaststellingsovereenkomst ww-veilig zijn dan moet het initiatief voor de ontslagregeling (formeel) uitgaan van de werkgever. Daarnaast moet de opzegtermijn van werkgever in acht worden genomen en blijken dat de beëindiging niet te verwijten is aan werknemer.

Strikt genomen is een beëindigingsovereenkomst een onbenoemde overeenkomst. Dit wil zeggen een overeenkomst die niet specifiek in de wet genoemd of geregeld wordt. Er gelden dus geen speciale regels en iedereen is vrij om hierin afspraken te maken. Een vaststellingsovereenkomst is echter een benoemde overeenkomst.

Wat als je ziek wordt na tekenen vaststellingsovereenkomst?

Als een werknemer ziek wordt na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst, komt hij doorgaans wel voor een ziektewetuitkering in aanmerking. Het is verstandig om in dat geval goed te controleren of in de vaststellingsovereenkomst bepalingen staan over ziek uit dienst gaan.

Waar moet je op letten bij een transitievergoeding?

Voor de berekening van de transitievergoeding moet u het aantal dienstjaren van de medewerker vaststellen. Belangrijk daarbij is onder welk contract of welke contracten uw medewerker werkte. Had uw medewerker in totaal één contract? Dan is de duur van dit contract bepalend.

Kan ik zelf om een vaststellingsovereenkomst vragen?

Je hebt medewerking van jouw werkgever nodig wanneer je zelf ontslag neemt en je dit met wederzijds goedvinden wil doen. De werkgever moet dan een vaststellingsovereenkomst opstellen die voldoet aan alle eisen. Vervolgens moeten jullie deze beide ondertekenen.

Heb je recht op transitievergoeding als je ziek uit dienst gaat?

Een werkgever moet loon doorbetalen aan een zieke werknemer. Als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Met de Regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen.

Related Posts