Waar plaats je tussenkopjes boven?

Waar plaats je tussenkopjes boven?

De opmaak van een tussenkopje

  1. De tussenkop past op één regel.
  2. De tussenkop valt meteen op als je de tekst ziet.
  3. Er staat geen tussenkop direct na een hoofdstuk- of paragraaftitel.
  4. Boven de tussenkop is meer witruimte dan eronder.
  5. De tussenkop begint met een hoofdletter.
  6. Na de tussenkop staat geen punt.

Welke informatie krijg je waarschijnlijk onder de tussenkopjes?

Tussenkoppen zijn koppen die niet bovenaan de pagina staan, maar verspreid door een tekst tussen alinea’s. Ze beschrijven in één woord (of hooguit een paar woorden) waarover het volgende deel van de tekst gaat. Lezers worden daardoor nieuwsgierig gemaakt. Met tussenkopjes maak je een tekst ook scanbaar.

Waar plaats je tussenkopjes als je een langere tekst schrijft Vul de zin aan?

Lees ook:   Can you get arceus with the void glitch?

Maak ze informatief: de tussenkop is een heel korte samenvatting van de paragraaf eronder. Plaats de belangrijkste woorden vooraan. Zorg dat alle tussenkoppen samen een samenvatting van het artikel vormen. Schrijf je teksten zo dat de tussenkoppen ook overgeslagen kunnen worden.

Hoe verzin je een Tussenkopje?

De eerste tip voor het schrijven van pakkende tussenkopjes is: benoem het directe voordeel dat je lezer krijgt door de alinea’s eronder te lezen… Probeer niet alleen te beschrijven wat zich in de alinea’s onder het tussenkopje bevindt, maar vermeld ook welke resultaten jouw lezer mag verwachten.

Wat is een tussenkop?

Met tussenkopjes kan de lezer de tekst snel op hoofdlijnen doorlopen. Een kopje scheidt alinea’s die elk een eigen onderwerp behandelen. Houd de tussenkopjes zo kort mogelijk en zorg dat ze de lading dekken.

Wat is een alinea kop?

Alinea: stukje van een tekst. Elke alinea vertelt iets anders over het onderwerp. Tussenkopje: vertelt je waar een alinea over gaat.

Lees ook:   Is self Defence illegal in Australia?

Wat zijn tussenkopjes wikikids?

Elk tussenkopje is een sectie, die je kunt bewerken door op de bijbehorende bewerk-knop te klikken. Als je deze bewerk-knoppen wilt weglaten (bijvoorbeeld op je persoonlijke pagina), dan typ je __NOEDITSECTION__ bovenaan de pagina.

Hoelang mag een kopje zijn?

Lengtelimieten

Veld Max. lengte
Kop 1 30 tekens
Kop 2 30 tekens
Kop 3 30 tekens
Beschrijving 1 90 tekens

Kan een kopje een vraag zijn?

Verder mag een kopje niet iets anders beloven dan in de tekst staat. De Schrijfwijzer stelt ook dat het tussenkopje in principe weggelaten moet kunnen worden, het mag dus geen onderdeel uitmaken van de lopende tekst. Dat kan vooral misgaan wanneer u als tussenkopje een vraag gebruikt.

Related Posts