Waar staan de zendmasten?

Waar staan de zendmasten?

Alle zendmasten kun je vinden op de kaarten op de website van het Antennebureau. Hier vind je ook resultaten van metingen aan elektromagnetische velden van mobiele netwerken, ook op 5G-testlocaties.

Wat is een zendmast?

Een zendmast is een hoge constructie die voorzien is van antennes en andere zendapparatuur waardoor de mast signalen kan zenden en ontvangen. Een zendmast wordt ook wel een radiomast genoemd, een televisietoren of Tv-toren.

Hoe ver zend een zendmast?

Het bereik van radiogolven in de UHF band is in kilometers: 4 maal de wortel uit de hoogte van de antenne in meters. In deze benadering wordt de hoogte van de ontvangende mobiele telefoon op de grond verondersteld. Nauwkeuriger gezegd: 4 x (wortel uit hoogte zendantenne plus hoogte van ontvangstantenne).

Waar staat de gsm mast?

Hiervoor kunt u de website https://www.antennebureau.nl/ raadplegen (kies hier voor > Locaties antennes in Nederland). Wanneer u op de kaart in het antenneregister de plek van uw locatie opzoekt dan zietu alle GSM masten in de buurt van de locatie.

Lees ook:   Hoe USB stick uitwerpen?

Hoe schadelijk is een zendmast?

In de eerste plaats geven de zendmasten heel weinig straling. En in de tweede plaats is er wél veel onderzoek gedaan naar antennes voor radio en tv. Uit dat onderzoek blijkt dat deze antennes niet gevaarlijk zijn. Ook niet als je er jarenlang naast woont.

Hoe hoog mag een mast zijn?

Antennes niet hoger dan 5 meter zijn meestal vergunningsvrij. Er zijn verschillende regels die wel kunnen leiden tot een vergunningplicht voor het plaatsen van een antenne-installatie. Dit zijn regels op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, monumenten en milieu.

Wat is een GSM 900 mast?

Aan deze mast hangen meestal drie antennes die samen een gebied van 360 graden bestrijken (zogenaamde cellen), herkenbaar aan hun smalle, rechthoekige vormen, boven in de mast. GSM-900-antennes zijn daarbij over het algemeen een stuk groter dan GSM-1800-antennes.

Related Posts