Waar staat wadi voor?

Waar staat wadi voor?

Het Arabische woord is in Nederland een afkorting van Water Afvoer Drainage en Infiltratie. Een wadi bergt regenwater en zuivert het, waarna het water infiltreert in de ondergrond. Zo helpt de wadi tegen wateroverlast en droogte.

Hoe ontstaan wadi’s?

Een wadi is oneerbiedig gezegd een ondiep gat in de grond. De grootte van het gat is afhankelijk van de omgeving, de watertoevoer en de soort ondergrond. Hemelwater wordt opgevangen en dit wordt langzaam afgegeven aan de grond. Er ligt vaak grind of zand onderin een wadi.

Wat is een wadi in de woestijn?

Een wadi staat een groot deel van de tijd droog is vaak begroeid met gras of kruiden. De bodem van een wadi bestaat meestal uit een laag grind en onderaan kan ook een afvoerbuis voorzien zijn. De oorspronkelijke betekenis van de term is een droge rivierbedding in de woestijn.

Waar komt het woord wadi vandaan?

Een wadi is een rivier in droge gebieden die het grootste deel van het jaar droog staat, maar tijdens de natte periode veel water te verwerken krijgt. Wadi is het Arabische woord voor “dal, seisoenale rivierbedding”; bron Etymologiebank.

Lees ook:   Wie is de beste doelman aller tijden?

Wat zijn wadi woningen?

Met een wadi wordt in Nederland en België een bufferings- en infiltratievoorziening bedoeld, die tijdelijk gevuld is met hemelwater. Bij een moderne wadi worden in stedelijke gebieden straten en daken van huizen afgekoppeld van de riolering.

Waar is een wadi op aangesloten?

Wanneer een wadi is aangesloten op je regenpijp wordt het regenwater niet afgevoerd naar het riool, maar opgenomen in de grond. Op deze manier wordt uitdroging van de grond voorkomen en tegelijkertijd wordt het riool ontlast wanneer het hard regent.

Hoe leg je een wadi aan?

  1. Maak een overstort.
  2. Een wadi is een lager gelegen stuk grond zoals een greppel of een glooiende kuil die doorgaans geen water bevat.
  3. Dicht dan een stukje bodem af met vijverfolie.
  4. Leg een goot aan naar dat gedeelte van je tuin waar je het water wilt laten wegzakken.
  5. Graaf de wadi.

Wat is een wadi woning?

Hoe maak ik een wadi in mijn tuin?

Lees ook:   Wat houdt een ABR verzekering in?

Voor een goedwerkende wadi in een tuin moet het maximale grondwaterpeil 1,5 meter of meer onder het maaiveld liggen. In lager gelegen gebieden is dit vaak niet het geval; wadi’s worden meestal in het oosten van Nederland en op hogere zandgronden toegepast.

Related Posts