Waar vind je informatie over medicijnen?

Waar vind je informatie over medicijnen?

U vindt informatie in de bijsluiter die u krijgt bij uw geneesmiddel. Ook krijgt u vaak van uw apotheker informatie over medicijnen. In de geneesmiddeleninformatiebank vindt u informatie over alle medicijnen die in Nederland zijn toegelaten.

Is Apotheekonline betrouwbaar?

Blijf weg van online aanbieders die receptgeneesmiddelen verkopen zónder dat ze een recept nodig hebben. Betrouwbare aanbieders leveren alleen receptgeneesmiddelen op recept. Het gebruik van online receptmedicijnen zonder controle door een arts en apotheek kan gevaarlijk zijn.

Is Apotheekonline net betrouwbaar?

De online apotheek staat onder toezicht van MHRA (Medicines and Healthcare product Regulatory Agency), een Engelse gezondheidsorganisatie. MHRA is een afdeling van het UK departement gezondheid. Deze afdeling ziet erop toe dat geneesmiddelen en geneeskundig advies betrouwbaar, efficiënt en veilig zijn.

Hoe betrouwbaar is apotheek NL?

Apotheek.nl is al 4 keer tot de Beste Medicijnwebsite van Nederland bekroond. We scoren daarbij een 9,6! Bovendien beoordeelt het National eHealth Living Lab (NeLL) onze site als ‘uitzonderlijk goed’.

Welke bron is het meest geschikt voor het opzoeken van makkelijk leesbare informatie over medicijnen?

Bronnen voor geneesmiddeleninformatie (bron: Consumentenpanel Gezondheidszorg) – De bijsluiter is de meest geraadpleegde informatiebron: vrijwel alle mensen die informatie zoeken/vragen, doen dat ten minste in de bijsluiter.

Wat valt er onder psychofarmaca?

Wat zijn psychofarmaca?

  • Angst-dempende middelen (= anxiolytica): bij angststoornissen.
  • Anti-depressiva: bij depressies en manisch-depressieve aandoeningen.
  • Anti-psychotica: bij psychosen en schizofrene aandoeningen.
  • Lithium-middelen: bij manie en manisch-depressieve aandoeningen.

Welke controles zijn onderdeel van de regel van 5?

De regel van 5 staat voor:

  1. Het juiste medicijn?
  2. De juiste patiënt?
  3. Het juiste tijdstip?
  4. De juiste wijze van toedienen?
  5. De juiste dosis?

What is an APO AE code?

Where Is APO AE Located? The code APO AE on a package or letter indicates that it is to be delivered to a recipient at a US Army post office routed through Europe. This may indicate that the recipient is stationed in Europe, or somewhere in the Middle East. There are a total of six military and diplomatic codes used to send mail overseas.

Where is APO AE located?

Where Is APO AE Located? Where Is APO AE Located? The code APO AE on a package or letter indicates that it is to be delivered to a recipient at a US Army post office routed through Europe. This may indicate that the recipient is stationed in Europe, or somewhere in the Middle East.

What is an APO AE 09227 address?

APO AE 09227 is an address element for U.S. postal mail to a U.S. overseas military facility. APO stands for Army Post Office. AE is a “state” abbreviation for U.S. armed forces in Europe and the Middle East. 09227 is a ZIP Code for a specific military unit or facility. Is social security mail forwarded to another address?

What does AA AE AP mean in the military?

It’s how the military gets it’s mail if they are on land. You use it as the city and then a code like AA AE AP for the state depending on where it’s going. Complimentary to that, FPO stand for Fleet Post Office and it’s how the Navy and other water-based personnel gets mail. Who originally sang the song yaad V khona Chahundi AA?

Wat doe je als zorgvrager medicatie weigert?

Als de cliënt de medicijnen weigert of niet kan slikken, dan moet de verzor- gende of verpleegkundige dit noteren op de toedienlijsten in het zorgleefplan. Bovendien moeten zij dit rapporteren aan de leidinggevende en de arts.

Wat wordt er verstaan onder medicatie veiligheid?

Medicatieveiligheid gaat over alle activiteiten die zijn gericht op de juiste voorschrijving, aflevering en het juiste gebruik van geneesmiddelen.

Welke bevoegdheden heb jij als verpleegkundige mbt het verstrekken van medicijnen?

Gereed maken van medicatie (en eventueel: malen) Klaarzetten, aanreiken, toedienen. Wijzigingen in medicatie. Controleren, toedienen en registreren.

Wie mag medicatie aanreiken?

Toedienen en aanreiken van medicatie zijn risicovolle handelingen die alleen bekwame medewerkers mogen uitvoeren. Deze kennisbundel is bestemd voor opleidingen die toekomstige professionals opleiden: verzorgende IG, mbo-verpleegkundige, medewerker maatschappelijke zorg en persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg.

Hoe vaak spirometrie bij COPD?

COPD

Frequentie Luchtwegmedicatie
2 ×, tenzij eerste keer normaal Vóór de test: 4 uur geen kortwerkende luchtwegverwijder 12-48 uur geen langwerkende luchtwegverwijder
* Voor spirometrie in de monitoringfase, zie tabel 10.

Welke informatie geeft het AIS over geneesmiddelen?

Het overzicht bevat de volgende informatie: een overzicht van patiëntgegevens, gebruikte en gestopte medicatie, klinische informatie over indicaties en contra-indicaties en informatie over labwaarden. Standaard omvat een medicatieoverzicht een periode van zes maanden van daadwerkelijk afgeleverde medicatie.

Kan je medicijnen weigeren?

Mag ik medicijnen weigeren? Ja. U heeft het recht (onderdelen van) een behandeling te weigeren, dus ook bepaalde medicatie. In principe mag een behandelaar u alleen met uw toestemming medicatie geven.

Wat is een farmaceutisch product?

Een geneesmiddel (farmaceutisch product) is elke enkelvoudige of samengestelde substantie die gebruikt wordt om ziekten bij de mens te behandelen of te voorkomen.

Wat zijn farmaceutica?

[medisch] uit de farmacie, met betrekking tot de productie van geneesmiddelen.

Wat valt er onder farmaceutische industrie?

De farmaceutische industrie produceert verpakte geneesmiddelen. Ook wordt er in deze type industriesector veel onderzoek en ontwikkeling (R&D) verricht op het gebied van de farmacologie. De fabrikanten van geneesmiddelen opereren meestal mondiaal.

Waar Lever je oude medicijnen in?

Medicijnen die u niet meer gebruikt kunt u inleveren bij de milieustraat en bij de meeste apotheken. U kunt ze ook bij het restafval doen. Gooi medicijnen nooit in de wc of door de gootsteen. Resten van medicijnen zijn moeilijk uit het water te zuiveren.

Hoe lang mag medicatie over datum zijn?

Geen duidelijke grens. Volgens Woltermann is er altijd een marge. “Één week na de houdbaarheidsdatum is het medicijn niet meteen niet meer goed. Of na 1 maand, 3 maanden of 1 jaar.” Maar u wilt wel graag dat een middel goed werkt en het geen giftige stoffen bevat.

Related Posts