Waar wordt renine gemaakt?

Waar wordt renine gemaakt?

Renine of angiotensinogenase is een door de nieren geproduceerd proteolytisch enzym dat voornamelijk wordt gevormd in het juxtaglomerulaire apparaat. Dit enzym kan, mits falend, indirect op lange termijn de bloeddruk ontregelen. Renine is een belangrijke regulator van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS).

Waar wordt aldosteron afgegeven?

Het zoutgehalte in het lichaam wordt onder meer gereguleerd door het in de bijnierschors geproduceerde hormoon aldosteron. Het zorgt tijdens de vorming van de urine voor het uitwisselen van natrium (Na+) tegen kalium (K+) en helpt zo ook om de bloeddruk te regelen.

Welke hormonen spelen een rol in de Bloeddrukregeling?

De bloeddrukregulatie wordt in belangrijke mate bepaald door het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS). Dit reguleert de water- en zouthuishouding van het circulerend bloedvolume en is ook van belang bij hartfalen.

Waar wordt bloeddruk door bepaald?

Er zijn meerdere factoren die de bloeddruk bepalen, zoals de slagkracht van het hart, de totale hoeveelheid bloed in het lichaam en de elasticiteit van de bloedvaten. Tijdens het samentrekken van de hartspier, de hartslag, pompt het hart bloed in de slagaders.

Welke cellen produceren renine?

Het juxtaglomerulaire apparaat (JGA) is een onderdeel van de nier en bestaat uit een systeem van cellen, die in de wand tussen de aanvoerende (afferente) en afvoerende (efferente) arteriolen van de nierglomeruli liggen. De cellen zijn gespecialiseerde gladde spiercellen en produceren en scheiden renine af.

Wat geeft de bloeddruk weer?

De bloeddruk is de druk in je bloedvaten. Die druk is nodig om bloed rond te pompen, zodat al je organen en spieren genoeg zuurstof krijgen. De bloeddruk kan hoger zijn dan nodig is.

Welke stoffen spelen een rol in het RAAS?

In je lichaam zorgt het juxtaglomerulaire apparaat, ook wel het RAAS-systeem (renine-angiotensine-aldosteronsysteem) voor de hormonen en enzymen die belangrijk zijn voor dit mechanisme. Het enzym renine wordt afgescheiden als je bloeddruk en je natriumgehalte te laag zijn of je kaliumgehalte te hoog is.

Welke hormonen spelen een rol bij de waterhuishouding?

ADH (antidiuretisch hormoon) of vasopressine, speelt een rol bij de waterhuishouding van het lichaam. Het zorgt dat de nieren meer vocht vasthouden.

Waar in het hart is de bloeddruk het hoogst?

Door dat pompen ontstaat er druk op de slagaders, de bloeddruk. Als het hart samenknijpt tijdens de systole is de bloeddruk het hoogst, als het hart in rust is tijdens de diastole is de bloeddruk het laagst. De hoogste druk is de bovendruk of systolische druk, de laagste de onderdruk of diastolische druk.

Related Posts