Waarom Co-Teaching?

Waarom Co-Teaching?

Het doel is meer welbevinden voor de leerlingen, beter onderwijs op maat en meer werkplezier en zinvolle methodieken voor de leerkrachten. Co-teaching moet ingebed zijn in een pedagogische visie. Een professionele klik tussen de leerkrachten is noodzakelijk. Co-teaching kan je niet opleggen.

Wat is goed onderwijsbeleid?

Goed onderwijsbeleid berust dus op de erkenning dat de kwaliteit van een concreet onderwijsproces niet eenduidig is te benoemen, en dat toezicht en kwaliteitszorg door de overheid daarmee ook rekening behoren te houden. Uniformering van uitdrukkingen van kwaliteit is dus in strijd met de grondwettelijke grondslag.

Wat is Station Teaching?

Station co-teaching: de leerinhoud is verspreid over verschillende stations. De leerlingen doorlopen ieder station zelfstandig of met behulp van de leraren. Winst: moeilijke (gelaagde) leerstof opdelen in thema’s (stations), maakt het voor leerlingen beter te behappen.

Hoe co Teachen?

Wat is co-teaching? Bij co-teaching werken 2 leraren als gelijkwaardige partners in 1 klaslokaal. Ze zijn samen verantwoordelijk om zo veel mogelijk leerlingen de doelstellingen van een les of een lessenpakket te laten halen.

Waar voldoet een goede les aan?

Eén antwoord is er dus niet, al moet een goede les wat OVM betreft ten minste aan de volgende 4 pijlers voldoen.

 1. Maak contact. Ga bij aanvang van de les bij de deur staan en zeg leerlingen gedag.
 2. Creëer betrokkenheid.
 3. Breng interactie op gang.
 4. Sluit goed af.
 5. 2 Responses.

Hoe geef je goede uitleg?

Bij een goede uitleg legt de leraar de focus op de aanpak om het antwoord te vinden of het probleem op te lossen. Leerlingen vertelden ons vaak dat zij veel leren als de juf of meester de stappen duidelijk uitlegt, zodat ze weten wat ze moeten doen.

Welke 6 stappen volg je bij het geven van een goede instructie?

 1. Leidraad Consult over: instructies geven.
 2. Stap 1. VOORBEREIDING:
 3. Stap 2. VERTEL WAT U GAAT VERTELLEN.
 4. Stap 3. VERTEL HET.
 5. Stap 4. CONTROLEER.
 6. navertellen. Stap 5. VOLG HEM IN DE PRAKTIJK.

Related Posts