Waarom een behandelend psycholoog geen verklaring afgeeft?

Waarom een behandelend psycholoog geen verklaring afgeeft?

Het NIP heeft als standpunt dat een behandelend psycholoog geen verklaringen afgeeft over een eigen cliënt waarin het psychisch functioneren van de cliënt wordt beoordeeld vanwege materiële of juridische doeleinden.

Wat als je je beroepsgeheim schendt?

Straffen Als u verdachte bent in verband met de schending van het beroepsgeheim, kan u worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van 100 euro tot 500 euro*.

Wat mag een psycholoog doen?

Een psycholoog is opgeleid om gedrag van mensen te bestuderen. De meeste psychologen werken met cliënten. Zij behandelen en helpen cliënten om beter te worden of coachen (begeleiden) cliënten in hun eigen ontwikkeling.

Wat mag een psycholoog doorgeven?

Je mag het hebben over jouw leven, je gevoelens, je gedachtens, je angsten, je ouders, vrienden, relatie, familie. Over je studie, werk of je thuissituatie. Alles wat voor jou belangrijk is om te bespreken mág je ook bespreken. Er is dus niets wat je niet kunt of mag bespreken.

Lees ook:   Will there be a Devil May Cry 3?

Wat is een psycholoog?

Een psycholoog is opgeleid om gedrag van mensen te bestuderen. De meeste psychologen werken met cliënten. Zij behandelen en helpen cliënten om beter te worden of coachen (begeleiden) cliënten in hun eigen ontwikkeling. Een psycholoog is geen arts en mag geen medicijnen voorschrijven.

Waarom naar een psycholoog gaan?

‘Een psycholoog helpt om meer inzicht te krijgen in het verband tussen je klachten, je persoonlijkheid en wat er gebeurt in jouw omgeving’, zegt Koen Lowet van de Belgische Federatie van Psychologen. ‘Op die manier begrijp je beter wat je kan doen om te herstellen. Het doel is dus om je gedrag aan te passen. ‘

De Beroepscode bevat geen bepaling die het psychologen verbiedt een verklaring ten behoeve van de cliënt af te geven. Dat komt omdat de Beroepscode niet alleen van toepassing is op behandelend psychologen maar ook op psychologen die adviseren of beoordelen.

Related Posts