Waarom kies je voor opleiding tandartsassistente?

Waarom kies je voor opleiding tandartsassistente?

De opleiding tot tandartsassistent is heel praktijkgericht. Je leert hoe je de tandarts ondersteunt tijdens zijn werkzaamheden aan de stoel, hoe je patiënten ontvangt en hoe je voorlichting en adviezen geeft. Ook vervaardig je kennis over tandheelkunde en krijg je vakken als scheikunde, anatomie en gezondheidskunde.

Wat mag de tandartsassistent volgens de Wet BIG onder welke voorwaarden?

Voorwaarden uitvoeren voorbehouden handelingen door tandartsassistenten

 • de tandarts is deskundig en bekwaam tot indicatiestelling;
 • de tandarts geeft opdracht per patiënt en indien nodig aanwijzingen en evalueert de uitvoering; de opdracht wordt schriftelijk vastgelegd in een protocol;

Hoe lang moet je studeren voor Tandartsassistent?

Je kunt de mbo-4-opleiding Tandartsassistent op twee manieren volgen: via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL, werken en leren) en via de beroepsopleidende leerweg (BOL, leren en stage lopen). De duur van de opleiding verschilt per opleidingsinstituut en varieert tussen de twee en drie jaar.

Waar moet je goed in zijn als tandartsassistente?

Tandartsassistent

 • Verrichten van diverse baliewerkzaamheden.
 • Verrichten van diverse ondersteunende administratieve werkzaamheden.
 • Klaarmaken, opruimen en schoonmaken van de behandelkamers en de instrumenten.
 • Assisteren aan de stoel tijdens de behandeling.
 • Geven van advies en voorlichting over mondhygiëne.

Welke handelingen vallen onder de Wet BIG?

Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen een deskundige mag doen. Voorbeelden van voorbehouden handelingen zijn: chirurgische en verloskundige handelingen, injecties en narcose toedienen. Wie deze handelingen mag doen, staat in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

Wat mag je als tandartsassistente?

Welke handelingen kan een tandartsassistent uitvoeren? Klaarmaken, opruimen en schoonmaken van de behandelkamers en de instrumenten. Assisteren aan de stoel tijdens de behandeling. Geven van advies en voorlichting over mondhygiëne.

Wat zijn de taken van een tandartsassistent?

Welke handelingen kan een tandartsassistent uitvoeren?

 • Verrichten van diverse baliewerkzaamheden.
 • Verrichten van diverse ondersteunende administratieve werkzaamheden.
 • Klaarmaken, opruimen en schoonmaken van de behandelkamers en de instrumenten.
 • Assisteren aan de stoel tijdens de behandeling.

Wat regelt de Wkkgz voor de tandartsassistente?

Het doel van de Wkkgz is om de cliënt een sterkere positie te verschaffen en te zorgen voor een betere en snellere aanpak van klachten. Verder is het belangrijk om veilig incidenten te kunnen melden zodat er van geleerd kan worden en daarmee jouw kwaliteit van zorg wordt gewaarborgd.

Related Posts