Waarom maken die criteria een bron betrouwbaar?

Waarom maken die criteria een bron betrouwbaar?

Met welk doel is de tekst geschreven? Een betrouwbare bron moet objectief zijn. Die kunnen onjuistheden uit de tekst halen en onvolledigheden aanvullen. Zo’n tekst is dan ook betrouwbaarder dan een tekst die niet wordt gecontroleerd.

Een betrouwbare bron is een bron die gegevens verstrekt die op waarheid berusten. Een blogartikel of Wikipedia kan bijvoorbeeld interessante informatie bevatten, desondanks wil dat niet zeggen dat de informatie die verstrekt wordt door deze bronnen ook daadwerkelijk juist is. Niet elke bron is dus betrouwbaar.

Hoe oud mag literatuur zijn?

Oude literatuur kan achterhaald zijn, daarom mag je geen bronnen ouder dan vijf jaar gebruiken. Dit is een manier waarop sommige opleidingen het zichzelf wel heel makkelijk maken. Alles wat nieuw is, is goed. Alles wat ouder is dan een bepaald jaar is slecht.

Hoe begin je met het schrijven van je scriptie?

 1. De start.
 2. Stap 1: kies je voor een bedrijf of voor je school.
 3. Stap 2: onderwerp bedenken.
 4. Stap 3: relevantie en onderzoeksvraag.
 5. Stap 4: deelvragen of hypotheses opstellen.
 6. Stap 5: onderzoeksmethode vaststellen.
 7. Stap 6: een officieel plan van aanpak of onderzoeksvoorstel indienen.
 8. Dus: starten met schrijven van je scriptie.

Hoeveel literatuur scriptie?

Daarom is het ook een theoretisch kader. Er wordt dus niet van je verwacht dat je álle belangrijke publicaties over jouw onderwerp in je onderzoek verwerkt….Hoeveel bronnen heb je dan nodig in je theoretisch kader?

Type bron Benodigd aantal
Totaal theoretisch kader 25
Totaal scriptie 32

Hoe weet ik als een bron betrouwbaar is?

Betrouwbare bronnen zijn vaak transparant. Een voorbeeld is dat er adres- en contactgegevens op de website staan. Of ze vermelden namen van klanten of samenwerkingsverbanden. Vaak zie je ook dat deze bronnen open staan voor commentaren op de informatie die ze publiceren.

Hoe weet je of literatuur betrouwbaar is?

Een betrouwbare bron moet objectief zijn. Een reclametekst zal je over het algemeen eenzijdige informatie geven om het product in een goed daglicht te stellen. Is de bron actueel? Kijk wanneer de tekst geschreven is en of (en zo ja wanneer) die is bijgewerkt.

Waar moet een literair boek aan voldoen?

Literatuur heeft inhoudelijk meer diepgang, is in een betere stijl geschreven, heeft een goede bouw, geen voorspelbare personages en geen vaste rolpatronen. Lectuur is altijd hetzelfde geschreven volgens dezelfde opzet, de lezer weet wat hij kan verwachten.

Hoe lang duurt het schrijven van een scriptie?

De gemiddelde duur van een scriptie schrijven ligt tussen de 3 en 12 maanden, maar de meeste studenten gebruiken 1 semester. Hoe lang je precies bezig bent, hangt af van het soort onderzoek en hoeveel studiepunten ervoor staan. Het allerbelangrijkste is dat je je houdt aan een ijzersterke planning.

Hoe schrijf ik mijn scriptie?

Scriptie schrijven; hoe pak je het aan?

 1. Een goed begin is het halve werk. Wanneer je een scriptie gaat schrijven, is een goede voorbereiding erg belangrijk.
 2. Onderwerp kiezen en informatie zoeken.
 3. Vraagstellingen formuleren en onderzoek doen.
 4. Het daadwerkelijke schrijven.

Hoeveel pagina’s resultaten scriptie?

Gemiddeld moet je denken aan een woordenaantal tussen de 12.000 en 18.000. Dat komt neer op een scriptie van tussen de 38 en 45 pagina’s. Dit zonder de bijlagen, want die tellen meestal niet mee.

Hoe zoek je literatuur voor je scriptie?

Via je school of universiteit kun je vaak ook zoeken in de databases PiCarta en JSTOR. In PiCarta vind je alle in Nederland verkrijgbare publicaties. In de digitale bibliotheek JSTOR vind je academische boeken en tijdschriften. Deze kun je via de universiteit meestal gratis raadplegen.

Related Posts