Waarom Penetratieprijsstrategie?

Waarom Penetratieprijsstrategie?

Penetratieprijsstrategie: Het product wordt aan een lage prijs in de markt gezet. Het doel is om op korte termijn een groot marktaandeel te veroveren, ook al blijft je winstmarge beperkt. Nadien, als je marktaandeel groot genoeg is, kan je de prijs alsnog verhogen.

Hoe bepaal je een prijsstrategie?

Een prijsstrategie formuleren Er zijn twee manieren om je prijsstrategie te bepalen: top-down of bottom-up. Bij top-down leid je een prijsstrategie af van de commerciële strategie. Bij bottom-up formuleer je de prijsstrategie op basis van je transactie- en klantgegevens.

Welke prijsstellingen zijn er?

Verschillende prijsstrategieën

Afroomprijsstrategie Bij de introductie van een product een hoge prijs om de kosten snel terug te verdienen. Na verloop van tijd daalt de prijs geleidelijk.
Discount pricing hanteren van een (iets) lagere prijs dan de concurrenten

Wat is Penetratiestrategie?

Dit is een strategie waarbij, door het vragen van een lage prijs, meteen een groot marktaandeel wordt veroverd.

Waarom prijsbeleid?

Prijs bepaalt de toekomstige inkomstenstroom waarop de continuiteit van een onderneming gebaseerd is. Een onderneming onderneemt verschillende activiteiten en om dit in de toekomst te kunnen blijven doen moet er een prijsbeleid gekozen worden.

Wat is prijsbepaling?

Hierbij wordt gekeken wat de kosten zijn om het product of de dienst te vervaardigen. Vervolgens wordt er gekeken welke prijs er gekozen moet worden om alle kosten te dekken. Om tot de kostprijs van een product of dienst te komen zullen twee kosten soorten naar voren komen.

Wat is het prijsbeleid?

het prijsbeleid [economie] Beleid waarbij de overheid probeert de toename van het prijspeil in het algemeen of van een aantal prijzen in het bijzonder te matigen of te reguleren.

Wat is een Afroomstrategie?

Betekenis: Afroompolitiek Bij afroompolitiek wordt de prijs van een nieuw product bij de introductie bewust hoog ingestoken. Ook worden bij afroompolitiek de ontwikkelingskosten en andere aanloopkosten van een product sneller terugverdiend. Er wordt ook wel gesproken van afroomstrategie of skimming.

Waarom is prijsbeleid moeilijk?

Veel grondstoffenprijzen (olie, energie, voedsel) kunnen sterk stijgen. Zulke stijgingen zijn echter moeilijk voorspelbaar en kunnen ook meevallen. Als u een verwachte stijging in uw prijzen doorberekent, kunt u veel opdrachten mislopen doordat uw prijzen te hoog zijn.

Doet Coca Cola aan me too pricing?

Me-too pricing is een strategie waarbij de prijs van de concurrenten voor dezelfde producten gelijkaardig is. Wanneer je geen vergelijkbare producten/diensten hebt bij de concurrent of geen sterk imago kan opbouwen en extra diensten kan aanbieden.

De penetratieprijsstrategie kan je helpen om je bedrijf van de grond te krijgen. De kern van deze strategie is het aantrekken van kopers door goederen en diensten tegen een langere prijs aan te bieden dan je concurrenten.

Related Posts