Waarom staat er met kerst een kerstboom?

Waarom staat er met kerst een kerstboom?

Waarom een kerstboom met kerst? In de christelijke traditie zet men een kerstboom op met kerst, omdat de driehoekige vorm doet denken aan de heilige drie eenheid van de vader, de zoon en de heilige geest. In de 16e eeuw werden de twee tradities van het feest van het licht en de geboorte van Jezus aan elkaar gekoppeld.

Hoe werd de kerstboom vroeger verlicht?

Tot in de jaren vijftig van de 20e eeuw werd kerstboomverlichting over het algemeen uitgevoerd met kaarsjes in kaarsenhoudertjes die op de kerstboomtakken waren geklemd. Vanwege brandgevaar stond er vaak een emmer bluswater of zand naast de kerstboom.

Welke christelijke symbolen hebben met de kerstboom te maken?

Sindsdien staat de kerstboom volgens sommige kerken symbool voor ‘het Licht’. De katholieke kerk heeft toen haar eigen Christelijke betekenis aan de boom gegeven. De driehoekige vorm van de kerstboom zou de heilige drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest vertegenwoordigen.

Wat is de symbolische betekenis van de kerstboom?

Oorspronkelijk is het gebruiken van een groenblijvende boom een heidens symbool. De boom staat symbool voor vruchtbaarheid en vernieuwing. In de zestiende eeuw werden naaldbomen pas echt als kerstversiering gebruikt, toen Luther verklaarde dat de kerstboom symbool stond voor de geboorte van Jezus Christus.

https://www.youtube.com/watch?v=bYgLNQU3mTY

In de christelijke traditie zet men een kerstboom op met kerst, omdat de driehoekige vorm doet denken aan de heilige drie eenheid van de vader, de zoon en de heilige geest. In landen als Polen en Oekraïne werd de kerstboom ook wel op de kop gehangen, zodat het leek op het kruis van Jezus.

Hoe wordt kerst gevierd in Europa?

In Oost-Europa vasten de mensen voor Kerstmis. Vasten houdt in dat je voor een bepaalde tijd zo weinig mogelijk eet en drinkt, en nadenkt over je geloof. Pas als de eerste ster op kerstavond aan de hemel verschijnt gaan de mensen aan tafel. Tijdens het eten wordt altijd een stoel vrijgelaten: voor het kerstkindje.

Waar komt de naam kerst vandaan?

Het kerstfeest is ontstaan in de vierde eeuw na Christus, en wel tegelijk in Rome en Jerusalem. Daarom werd het feest op twee verschillende data gevierd: te Rome op 25 december, in Jerusalem op 6 januari. Vanuit beide steden verspreidde het feest zich naar de rest van het rijk.

Waarom versieren we alles met kerst?

De andere bomen werden tenslotte allemaal kaal en verloren hun bladeren. Om de Boomgeesten gunstig te stemmen en te zorgen dat deze snel weer terug zouden keren en vruchtbaarheid zouden brengen besloot men de kale bomen te gaan versieren met allerhande zaken om zo de Boomgeesten weer terug te lokken.

Related Posts