Wat als een zaak geseponeerd wordt?

Wat als een zaak geseponeerd wordt?

Sepot. Een sepot betekent dat u niet langer als verdachte wordt beschouwd. U wordt niet vervolgd en de strafzaak is voor justitie afgedaan. Wanneer de politie (mondeling) tegen u zegt dat de zaak wordt geseponeerd, moet u altijd vragen om een schriftelijke bevestiging.

Wat is een zaak seponeren?

De officier van justitie kan op basis van Artikel 167 Wetboek van Strafvordering besluiten om een strafbaar feit, op grond van het algemeen belang, niet in behandeling te nemen. Wanneer de officier van justitie besluit uw zaak niet in behandeling te nemen wordt dat een sepot genoemd.

Is het om verplicht om te vervolgen?

Het Openbaar Ministerie is niet verplicht om elke dader te vervolgen of elk strafbaar feit te onderzoeken. In de praktijk is het de officier van justitie die uiteindelijk beslist of een zaak wordt onderzocht of niet.

Wat is een sepotbrief?

Wanneer u een sepotbrief krijgt, komt daarmee de strafzaak tot een einde. U bent niet langer meer verdachte, en u zult dus ook niet worden vervolgd. Een sepot is dus een kennisgeving van niet verdere vervolging.

Wat is seponeren?

Een zaak of een dossier seponeren betekent dat de procureur des Konings in een opsporingsonderzoek beslist om iemand niet te vervolgen. Hij klasseert het dossier zonder gevolg.

Kan je vervolgd worden zonder aangifte?

De meeste misdrijven zijn ambtshalve vervolgbaar. Dat wil zeggen dat de verdachte ook zonder dat er aangifte is gedaan vervolgd kan worden. Bij een klein aantal delicten kan het wel nodig zijn dat er aangifte gedaan wordt. Dat zijn zogenaamde klachtdelicten.

De officier seponeert als hij te weinig bewijs heeft om tot een veroordeling te kunnen komen, of als de verdachte onbekend blijft. Ook wordt geseponeerd als er sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs, of als de dader niet strafbaar is omdat er sprake was van psychische overmacht of zelfverdediging.

Wat is een informeel sepot?

Van een sepot op technische gronden is sprake als de zaak niet haalbaar is. Denk bijvoorbeeld aan het feit wanneer er onvoldoende bewijs is voor de zaak of als het gedrag op zichzelf al niet strafbaar is. Een sepot op beleidsgronden wordt aangenomen wanneer de vervolging niet opportuun is.

Wat is sepot 02?

Wanneer u het niet eens bent met de sepotgrond, kunt u hierover klagen. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer de strafzaak wordt geseponeerd met sepotcode 02 (onvoldoende wettig en overtuigend bewijs) in plaats van de gewenste sepot 01 (ten onrechte als verdachte aangemerkt).

Wat wordt verstaan onder sepot?

Wat gebeurt er na een proces verbaal?

Wat er met een proces-verbaal gebeurt, ligt aan het strafbare feit. Als er een overtreding gemaakt is (bijvoorbeeld: baldadigheid of op verboden terrein lopen, maar ook in het verkeer, zoals niet stoppen voor rood licht of te zonder verlichting rijden) kan de politie een bekeuring (dit is het proces-verbaal) schrijven.

Wat is een technisch sepot?

Beslissing van het Openbaar Ministerie waarbij het afziet van vervolging van een strafbaar feit omdat het van mening is dat vervolging niet tot een veroordeling zal leiden, bijvoorbeeld omdat voldoende bewijs ontbreekt of omdat het feit of de verdachte niet strafbaar is.

Welke Vervolgingsbeletselen zijn er?

Gerelateerde Studylists

  • Werkgroep 5 strafrecht.
  • Vervolgingsbeletselen:
  • – Rechtsmacht (2 – 8 Sr)
  • – Klachtdelicten (64 -67 Sr)
  • – Ne bis in idem (68 Sr)
  • – Dood verdachte (69 Sr)
  • – Verjaring (70 -73 Sr)
  • – Transactie (74-74c Sr)

Hoe lang blijft sepot op strafblad?

Verwijdering feit van strafblad

Soort feit Uitspraak, beslissing Vernietigen na…
Idem Levenslang of TBS > 40 jaren 80 jaren
Zedendelicten art 240b t/m 250 Sr. sepot uitspraak 80 jaren
Misdrijven waarop minder dan 6 jaar gevangenisstraf is gesteld sepot uitspraak 20 jaren*
Overtredingen sepot uitspraak 5 jaren

Wat betekent een zaak schikken?

Een schikking is een afspraak tussen twee partijen om af te zien van een rechtszaak. Een schikking is vaak goedkoper en duurt ook minder lang. Bijkomend voordeel is dat het rechtssysteem wordt ontlast. Een schikking wordt, vooral in België, ook wel dading genoemd, maar heeft daar een ruimere betekenis.

Als de officier van justitie besluit om uw zaak te seponeren wordt u niet verder vervolgd en hoeft u niet voor de rechter te verschijnen. De reden waarom uw zaak is geseponeerd wordt bewaard in het justitiele documentatieregister (in de volksmond ook wel strafblad genoemd).

Hoeveel zaken worden geseponeerd?

In 2016 werd 20 procent van de door het OM afgedane misdrijfzaken onvoorwaardelijk geseponeerd. Dat percentage is tweemaal zo hoog als in 2007. Bij een sepot besluit de officier van justitie om een verdachte niet verder te vervolgen.

Related Posts