Wat als je minder werkt dan je contracturen?

Wat als je minder werkt dan je contracturen?

U mag in overleg met uw werkgever meer of minder uur per week gaan werken. Daarbij maakt het niet uit of u een tijdelijk of vast contract heeft. Om meer of minder te werken moet u een schriftelijk verzoek doen en voldoen aan een aantal voorwaarden. Uw werkgever moet een goede reden hebben om uw verzoek te weigeren.

Hoelang mag je werken zonder vast contract?

Vast contract na 3 jaar tijdelijke contracten Een werknemer krijgt automatisch een vast contract als: Hij langer dan 3 jaar lang meerdere tijdelijke contracten heeft gekregen bij dezelfde werkgever. Of voor hetzelfde soort werk bij opvolgende werkgevers.

Wat als je te weinig uren werkt?

Het tijdelijk niet voldoende werk hebben, komt in beginsel voor rekening en risico van jou als werkgever. Als werkgever moet je dan ook gewoon het loon over de niet gewerkte uren doorbetalen. Wel kan het in dat geval zijn dat de werknemer min-uren opbouwt. De werknemer moet deze uren op een later moment inhalen.

Hoeveel maanden uit dienst voor nieuw contract?

6 maanden tussen tijdelijke contracten Dan mag u pas weer een tijdelijk contract krijgen nadat u minstens 6 maanden uit dienst bent geweest. Voor 1 juli 2015 was die periode 3 maanden. Die periode van 6 maanden (eerst dus 3) heet een tussenpoos.

Welke overeenkomst is geen wettelijke arbeidsovereenkomst?

Freelance-overeenkomst Bij diensten gaat het om een overeenkomst van opdracht, en bij het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard is het aanneming van werk. Deze overeenkomsten zijn beide in de wet genoemd, maar hebben in de wet veel minder uitwerking gekregen dan de arbeidsovereenkomst.

Hoeveel min uren mag je hebben?

De werkgever kan de medewerker verplichten om wekelijks tot maximaal 35% meer of 35% minder arbeidsuren te werken ten opzichte van de basisuren. Deze plus- en min-uren worden geregistreerd over een periode van (steeds) twaalf maanden.

Wat als ik niet aan mijn contracturen kom?

Heb je de afgelopen maanden minuren opgebouwd, omdat je simpelweg niet kon werken? Dan worden deze waarschijnlijk kwijtgescholden. Maar alleen als je écht niet kon werken. Kom je – zonder geldige reden – niet opdagen op je werk, dan moet je de uren op een later moment inhalen.

Wat is het uurloon per maand?

Uurloon op basis van loondagen per maand: Formule: Uurloon = maandloon : loondagen deze maand x 5 : uren per week. Duidelijk is dat in het laatste geval het uurloon elke maand anders is. Deze methode wordt bijna niet gebruikt.

Wat is het uurloon van jongeren tot 25 jaar?

Als we kijken naar gemiddelden van 5-jaars-leeftijdsgroepen verdienen jongeren tot 25 jaar minder dan 12 euro per uur. Werknemers in de leeftijd van 25 tot 40 jaar verdienden een uurloon dat ligt tussen 17 en 24 euro. Werknemers in de leeftijd van 40 tot 65 jaar verdienden een uurloon dat hoger is dan 26 euro.

Wat is het uurloon van een werknemer?

Werknemers in de leeftijd van 25 tot 40 jaar verdienden een uurloon dat ligt tussen 17 en 24 euro. Werknemers in de leeftijd van 40 tot 65 jaar verdienden een uurloon dat hoger is dan 26 euro. Cijfers op StatLine: Werkgelegenheid, banen, lonen, arbeidsduur.

Hoe werkt een 40 uur contract?

De norm is 40 uur per week In je arbeidsovereenkomst staat onder welke voorwaarden jij en je werkgever werk en beloning hebben geregeld. Als deze overeenkomst ontbreekt, dan gelden de wettelijke regels.

Wat is het verschil tussen 38 en 40 urige werkweek?

In principe telt een normale werkweek 38 uren, al kiezen sommige bedrijven wel voor een 40 uren contract. Ze compenseren dit dan met 12 extra vakantiedagen, waardoor het weekgemiddelde (bekeken over een jaar) toch weer op 38 uren komt. Hoeveel uren mag je dan per week werken? Per dag ligt de maximumgrens op 9 uur.

Hoeveel werkuren per week?

Een voltijdse medewerker mag maximaal 8 uur per dag en 40 uur per week werken (gemiddeld 38 uur per week op jaarbasis). Een normale werkweek kent daarmee 38 uren.

Wat als je meer uren werkt dan je contract?

Als u een periode van minstens drie maanden meer werkt dan je contracturen, kan je een aanvraag doen bij uw werkgever om de uren in je contract te wijzigen naar het daadwerkelijke aantal uren. Je moet hierbij het gemiddelde berekenen dat je hebt gewerkt per week in de laatste drie maanden.

Is fulltime 38 of 40 uur?

De meeste voltijders hebben een arbeidsduur van 38 uur per week. 36 en 40 uur komen ook veel voor. De lengte van de arbeidsduur hangt af van de sector. In de horeca en detailhandel geldt bijvoorbeeld een voltijds werkweek van 38 uur.

Hoeveel uur per maand bij 38 uur?

Als je 40 uur per week werkt, werk je dus gemiddeld 173,33 uur per maand. Bij 36 uur per week is dit gemiddeld 156 en bij 38 uur is dit 164,67.

Wat als ik meer dan 40 uur per week werk?

De uren gepresteerd boven de 9 uren en de 40 uren (en niet 38 uren) geven recht op een overloon. Indien daarentegen de wekelijkse arbeidstijd 38 effectieve uren bedraagt (en de werknemers dus effectieve prestaties van 38 uren per week verrichten) geven de boven de 38 uren gepresteerde uren recht op een overloon.

Related Posts