Wat behoort tot secundaire sector?

Wat behoort tot secundaire sector?

In de secundaire sector bewerken mensen en bedrijven de producten uit de primaire sector. Hierbij horen vooral alle fabrieken, of ze nu diepvriespizza’s of landbouwmachines maken. Daarom heet de secundaire sector ook wel de industrie. Ook mensen die buiten fabrieken dingen maken horen bij de secundaire sector.

Welke productiesector zijn er?

Er zijn 4 productiesectoren:

 • Primaire sector: landbouw, mijnbouw en visserij.
 • Secundaire sector: industrie & bouw.
 • Tertiaire sector: commerciële dienstverlening (bijv. winkels,)
 • Quartaire sector: niet-commerciële instellingen (bijv. scholen, brandweer)

Welke bedrijven vallen onder industrie?

Algemeen. Industrie is de productie van economische goederen, en het geheel van producerende bedrijven behoudens mijnbouw, bouwnijverheid en nutsbedrijven.

Welke sectoren kopen goederen diensten bij bedrijven?

Secundaire sector: Dit is de industrie en de bouw. Producten van de primaire sector zin vaak nog niet geschikt om te gebruiken.

 • Tertiaire sector: Dit is de commerciële dienstverlening. Hier verricht men diensten om winst te maken, bv.
 • Quartaire sector: Dit is de niet-commerciële dienstverlening.
 • Secundaire sector: Dit is de industrie en de bouw. Producten van de primaire sector zin vaak nog niet geschikt om te gebruiken.

 • Tertiaire sector: Dit is de commerciële dienstverlening. Hier verricht men diensten om winst te maken, bv.
 • Quartaire sector: Dit is de niet-commerciële dienstverlening.
 • Welke 3 beroepssectoren zijn er?

  Sectorindeling van de economie

  • Primaire sector. De primaire sector is de economische sector die grondstoffen en voedsel levert.
  • Secundaire sector. Deze sector staat bekend als de industrie.
  • Tertiaire sector.
  • Quartaire sector.

  Wat is de primaire?

  Met het woord primair wordt aangegeven dat iets op de eerste plaats komt omdat dit, gelet op de omstandigheden van een bepaald geval, van belang is. In het juridisch spraakgebruik is de definitie van primair niet anders dan in het dagelijkse spraakgebruik.

  Welke beroepen vallen onder de primaire sector?

  Die producten komen uit de natuur (Landbouw, visserij) Voorbeelden van beroepen in de primaire sector: Veeteelt, akkerbouw, tuinbouw, bosbouw, visteelt: landbouwer, veeteler, visser, … (Dit zijn de grondstoffen die verder worden verwerkt in de volgende sectoren.)

  Wat zijn de beroepssectoren?

  Een beroepssector is een samenvoeging van een aantal met elkaar verwante beroepsklassen. In totaal worden er op de arbeidsmarkt tien verschillende beroepssectoren onderscheiden. Voorbeelden van beroepssectoren zijn ‘medische en paramedische beroepen’ en ‘economisch-administratieve beroepen’ (Metze, 1995).

  Wat is een productiesector?

  productiesector – zelfstandig naamwoord uitspraak: pro-duc-sie-sec-tor 1. soort onderneming waar een bedrijf bij ingedeeld kan worden ♢ bosbouw en visserij horen bij de primaire productiesector 1.

  Wat is primaire en secundaire groep?

  Een secundaire groep is een term in navolging van Cooley’s primaire groep: grote, formele groepering met minder intensieve en meer zakelijke contacten tussen de leden.

  Welke beroepen horen bij de tertiaire sector?

  Tot de tertiaire sector rekent men onder andere winkels, horeca, theaters, kappers, zakelijke dienstverleners, advocaten, ICT-bedrijven en andere dienstverleners.

  Wat is een secundair persoon?

  Wanneer je primair reageert, heb je snel een weerwoord, ben je ad rem, laat je jouw gevoelens zien. Wanneer je secundair reageert, heb je meer tijd nodig, weet je soms even niet wat je moet zeggen en kun je zelfs het gevoel hebben dat je soms met de mond vol tanden staat.

  Related Posts