Wat betekent addendum contract?

Wat betekent addendum contract?

Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. De werknemer kan bijvoorbeeld verzoeken om meer of minder te werken Dergelijke wijzigingen kunnen door werknemer en werkgever worden overeengekomen, middels een aanvulling (addendum) op de arbeidsovereenkomst.

Kan een werkgever een vast contract wijzigen?

Eenzijdig wijzigingsbeding Een van de afspraken die u in een arbeidsovereenkomst kunt opnemen is dat u als werkgever het recht heeft om eenzijdig arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Zonder zo’n beding mag u in principe de arbeidsovereenkomst niet wijzigen zonder instemming van de werknemer.

Wat is een allonge overeenkomst?

Een allonge wordt gebruikt om na het afsluiten van een huurovereenkomst of gedurende de looptijd ervan aanvullende afspraken te maken over bijvoorbeeld de huur van extra vierkante meters, parkeerplaatsen, aanpassing van de servicekosten of wijzigingen van looptijd of huurprijzen ten opzichte van de eerder …

Wat is allonge betekenis?

(Fr., van allonger = verlengen; Lat. longus = lang) 1 verlengstuk; 2 aanhangsel aan wissel bestemd voor endossementen.

De term wordt tevens vaak gebruikt in juridische zin, zoals bij contracten. Dan wordt met een addendum een additioneel document bedoeld dat niet in het hoofddocument staat. De term wordt gebruikt wanneer bij contracten de bijlage wordt bedoeld.

Hoe kan ik een addendum opstellen?

In dat geval kan je een addendum opstellen, welke door zowel de werkgever als de werknemer worden ondertekend. Voorbeeld addendum arbeidsovereenkomst. Er kunnen veel verschillende situaties zijn waarvoor een addendum kan worden opgesteld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een functieverandering of een salarisverhoging.

Wat is een addendum bij een overeenkomst?

Het addendum bij een contract of een andere juridisch bindende overeenkomst, is een apart document waarin bijkomende informatie, voorwaarden, verplichten of rechten worden vermeld die niet in de oorspronkelijke overeenkomst voorkomen, maar wel van toepassing zijn op de verbintenis die wordt aangegaan.

Wat is een addendum arbeidsovereenkomst?

Voorbeeld addendum arbeidsovereenkomst. Er kunnen veel verschillende situaties zijn waarvoor een addendum kan worden opgesteld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een functieverandering of een salarisverhoging. Hieronder staat een voorbeeld van een addendum waar een aantal verschillende situaties zijn vormgegeven.

Wat is betekent addendum?

Addendum is eigenlijk een werkwoordsvorm van het Latijnse addere ’toevoegen’. Ad- is ‘naar, bij’, dare ‘geven’. De vorm addendum is een zogeheten gerundivum, een vorm die aangeeft dat iets móét. Addendum betekent letterlijk ‘wat toegevoegd moet worden’.

Related Posts