Wat betekent de verhouding tussen?

Wat betekent de verhouding tussen?

onderlinge betrekking tussen zaken of mensen ♢ de verhouding tussen de chef en de werknemers is prima 1.

Wat is de verhouding van een breuk?

Een breuk geeft de verhouding weer van iets ten opzichte van het grote geheel. Een breuk schrijf je op als een deelsom. De teller is het getal boven en de noemer is het getal onder de deel- of breukstreep. De uitkomst van een breuk, dus van de deling, heet het quotiënt.

Wat is de verhouding van het percentage 87 5?

De tabellen

percentage 12,5% 87,5%
kommagetal 0,125 0,875
breuk 1/8 7/8
verhouding 1 : 8 7 : 8

Hoe verhoudt zich synoniem?

verhoeden, voorhouden, behouden, gehouden, overhouden, veehouder, verboden, verbonden, verbouwen, vergoden, vergoeden, verharden, verheugen, verhoedend, verhogen, verholen, verhopen, verhoren, verhouding, verhuren, verkonden, vermoeden, verwonden, verworden, vethoudend, volhouden, weerhouden, weghouden.

Wat is de betekenis van ‘verhouding’?

Betekenis ‘verhouding’. Je hebt gezocht op het woord: verhouding. ver·hou·ding (de; v; meervoud: verhoudingen) 1 onderlinge betrekking tussen personen, getallen enz.: dat staat in geen verhouding tot zijn verdienste 2 (geheime) liefdesrelatie.

Wat is de verhouding van beton?

De verhouding van beton wordt meestal uitgedrukt in de 1, 2, 3 beton verhouding. Deze betonverhouding is bewezen de beste verhouding om tot een keihard eindresultaat te komen. Over de verhouding van beton is niet iedereen het helemaal eens. De samenstelling beton is duidelijk.

Wat zijn vergelijkingen met verhoudingen?

Rekenen met verhoudingen. Verhoudingen of ratio’s zijn wiskundige uitdrukkingen die twee of meer getallen met elkaar vergelijken. Verhoudingen kunnen vaste hoeveelheden en aantallen vergelijken of kunnen worden gebruikt om delen van het…

Betekenis ‘verhouding’. Je hebt gezocht op het woord: verhouding. ver·hou·ding (de; v; meervoud: verhoudingen) 1 onderlinge betrekking tussen personen, getallen enz.: dat staat in geen verhouding tot zijn verdienste 2 (geheime) liefdesrelatie.

De verhouding van beton wordt meestal uitgedrukt in de 1, 2, 3 beton verhouding. Deze betonverhouding is bewezen de beste verhouding om tot een keihard eindresultaat te komen. Over de verhouding van beton is niet iedereen het helemaal eens. De samenstelling beton is duidelijk.

Rekenen met verhoudingen. Verhoudingen of ratio’s zijn wiskundige uitdrukkingen die twee of meer getallen met elkaar vergelijken. Verhoudingen kunnen vaste hoeveelheden en aantallen vergelijken of kunnen worden gebruikt om delen van het…

v. (-en), 1. onderlinge betrekking tussen personen en zaken: de verhouding tussen Kerk en Staat, m.n. als rechtsbetrekking; (wiskunde) betrekking van grootheden onderling; 2.

Wat is een verhouding berekenen?

Verhoudingen berekenen: uitleg en voorbeelden Een verhouding laat zien hoe twee getallen zich tot elkaar verhouden. Een verhouding zegt niets over de grootte van de getallen. In dit artikel leggen we uit hoe je met een verhoudingstabel kunt werken.

Wat is een verhouding tussen twee grootheden?

Wat is een verhouding? Een verhouding tussen twee grootheden geeft aan hoeveel keer groter of kleiner de ene grootheid is ten opzichte van de andere. Voorbeeld: voor 1 ons kaas betaal je 2 euro. Als je 5 ons koopt dan betaal je 10 euro.

Wat is een verhouding in de wiskunde?

Verhouding [wiskunde] – In de wiskunde is de verhouding (ratio) tussen twee grootheden het quotiënt. Soms wordt een speciale schrijfwijze gebruikt met een dubbele punt. Als het quotiënt bijvoorbeeld 3 is wordt gezegd dat de verhouding 3 : 1 is, uitgesproken als 3 staat tot 1 of 3 op 1.

Related Posts